Bugarska: Rast izvoza električne energije u 2018. za 41,68%

9. January 2019. / Region energetika

Bugarska beleži u 2018. godini rast proizvodnje električne energije, ali trend u pogledu potrošnje ostaje negativan. Izvoz električne energije i dalje beleži impresivne pokazatelje koji se odnose na bazna postrojenja, ali ne i na obnovljive izvore energije, prema podacima Operatora elektroenergetskog sistema ESO o energetskom bilansu, za period od 1. januara do 30. decembra 2018. godine, u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Proizvodnja električne energije u datom periodu iznosila je 46.379.375 MWh, što predstavlja rast od 2,59% u odnosu na isti period prethodne godine, kada je proizvodnja iznosila 45.210.184 MWh.

Potrošnja električne energije nastavlja da beleži negativan trend, -2,84%. Tako je potrošnja u periodu od 1. januara do 30. decembra 2017. dostigla 39.701.776 MWh, dok je u istom periodu 2018. godine iznosila 38.574.877 MWh.

S druge strane, registrovan je impresivan rast izvoza. Dok je 2017. godine izvoz iznosio 5.508.408 MWh, u 2018. godini dostigao je 7.804.498 MWh. Ovo predstavlja povećanje za 41,68%.

U dva uzastopna perioda izveštavanja, unapređeni su pokazatelji koji se odnose na bazna postrojenja, iako je njihov udeo smanjen. Tako je u periodu od januara  do pretposlednjeg dana decembra 2018. godine njihov udeo iznosio 38.233.147 MWh, a u istom periodu 2017. godine 38.648.306 MWh. Ovo predstavlja pad za 1,07%.

Obnovljivi izvori energije nastavljaju da beleže negativne rezultate do kraja 2018. godine, kako u pogledu prenosne, tako i distributivne mreže.

U prenosnoj mreži, vetar beleži pad od 9,18%, fotonaponska energija pad za 2,05%, dok najveći negativan rezultat ima biomasa, -20,87%.

U distributivnoj mreži, udeo energije vetra niži je za 11,6% solarne energije za 11,65%, dok biomasa beleži rast od 5,96%.

Hidroelektrane su zadržale dobre performanse. U periodu izveštavanja 2017. godine proizvodnja je iznosila 3.415.665 MWh, a 2018. godine 5.297.811 MWh. Ovo predstavlja rast za 55,1%, uprkos blagom padu proizvodnje u prethodne dve sedmice.

Izvor: 3e-news.net

 

Skinite kao PDF :

Download PDF