Bugarska: Rast izvoza električne energije za 42% od početka godine

16. May 2019. / Region energetika

Od početka godine, Bugarska je izvezla za 42,27% više električne energije u odnosu na isti period prošle godine, prema podacima Operatora sistema električne energije (ESO).

U periodu od 1. januara do 12. maja 2019. godine, Bugarska je izvezla 2.375.938 MWh, a u istom periodu 2018. godine 1.670.063 MWh.

Proizvodnja električne energije je u istom periodu povećana je za 6,32%.

Prema podacima ESO, od 1. januara 2019. do 12. maja 2019. proizvedeno je 17.566.721 MWh, u odnosu na 16.522.941 MWh u istom periodu 2018. godine.

Nacionalna potrošnja u istom periodu povećana je za 2,28 procentnih poena. Podaci pokazuju da je od 1. januara do 12. maja 2019. godine potrošeno 15.190.783 MWh, dok je u istom periodu prošle godine potrošnja iznosila 14.852.787 MWh.

Bazne elektrane, Kozloduj, TE Marica Istok 2 i američke termoelektrane AES Galebovo i Marica Istok 3, beleže rast proizvodnje od 13,06%, na 15.085.535 MWh, naspram 13.343.760 MWh.

Udeo obnovljivih izvora energije u prenosnoj mreži beleži pad za 0,18%, na 467.062 MWh. Rast proizvodnje ostvarile su vetroelektrane (0,34%, 291.388 MWh) i fotonaponske elektrane (5,54%, 124.299 MWh).

Od početka godine, Bugarska je izvezla za 42,27% više električne energije u odnosu na isti period prošle godine, prema podacima Operatora sistema električne energije (ESO).

U periodu od 1. januara do 12. maja 2019. godine, Bugarska je izvezla 2.375.938 MWh, a u istom periodu 2018. godine 1.670.063 MWh.

Proizvodnja električne energije je u istom periodu povećana je za 6,32%.

Prema podacima ESO, od 1. januara 2019. do 12. maja 2019. proizvedeno je 17.566.721 MWh, u odnosu na 16.522.941 MWh u istom periodu 2018. godine.

Nacionalna potrošnja u istom periodu povećana je za 2,28 procentnih poena. Podaci pokazuju da je od 1. januara do 12. maja 2019. godine potrošeno 15.190.783 MWh, dok je u istom periodu prošle godine potrošnja iznosila 14.852.787 MWh.

Bazne elektrane, Kozloduj, TE Marica Istok 2 i američke termoelektrane AES Galebovo i Marica Istok 3, beleže rast proizvodnje od 13,06%, na 15.085.535 MWh, naspram 13.343.760 MWh.

Udeo obnovljivih izvora u disitributivnoj mreži povećan je za 15,07%, i iznosi 684.111 MWh.

Od početka godine do 12. maja, proizvodnja hidroenergije beleži pad od 37,22% u odnosu na isti period 2018. godine, na 1.329.713 MWh, dok je u istom periodu prošle godine proizvedeno 2.117.951 MWh.

Izvor: investor.bg

Skinite kao PDF :

Download PDF