Bugarska: Rast izvoza od početka januara za 162%

23. January 2019. / Region energetika

Bugarska je u periodu od od 1. januara do 20. januara 2019. godine izvezla 162,03% više električne energije u odnosu na isti period prošle godine, prema podacima Operatora prenosnog sistema ESO.

Bugarska je u prvih 20 dana janaura izvezla 254.434 MWh, dok je u istom periodu prošle godine izvezla 97.100 MWh.

Proizvodnja električne energije u ovom periodu iznosila je 3.011.546 MWh, što predstavlja povećanje za 14,05%, u poređenju sa istim periodom 2018. godine (2.640.585 MWh).

Nacionaln potrošnja u periodu od 1. do 20. januara 2019. povećana je za 8,4% u odnosu na period od 1. do 20. januara 2018. Prema podacima ESO, u prvih 20 dana ove godine potrošnja je iznosila 2.757.112 MWh, a u istom periodu prethodne godine 2.543.485 MWh.

Bazne elektrane, nuklearna elektrana Kozloduj, TE Marica Istok 2, TE AES Galebovo i TE ContourGlobal Marica Istok 3, povećale su proizvodnju za 14,5%. Njihova proizvodnja u datom periodu dostigla je 2.327.284 MWh.

Udeo obnovljivih izvora energije u prenosnoj mreži u posmatranom periodu beleži rast od 2,65%, sa 60.113 MWh na 61.709 MWh.

Udeo obnovljivih izvora u disitributivnoj mreži veći je za 37,78%, i iznosi 90.662 MWh, u odnosu na 65.800 MWh.

Tokom prvih 20 dana ove godine, proizvodnja hidroenergije povećana je za 3,32% u odnosu na isti period 2018. godine, na 193.614 MWh, dok je u prvih 20 dana prošle godine proizvodnja iznosila 187.338 MWh.

Izvor: investor.bg

 

Skinite kao PDF :

Download PDF