Bugarska: Rast izvoza za 60% u prvom kvartalu

12. April 2019. / Region energetika

Bugarska je u prvom kvartalu 2019. godine izvezla 60% više električne energije u odnosu na isti period prošle godine, prema podacima Operatora prenosnog sistema ESO.

Izvoz je u prva tri meseca ove godine iznosio 1.705.738 MWh, za 59,4% više u odnosu na isti period 2018. godine, kada je izvezeno 1.607.280 MWh.

Istovremeno, beleži se rast proizvodnje za 4,34%, na 12.755.281 MWh, u poređenju sa 12.222.925 MWh.

U istom periodu, potrošnja je smanjena za 0,95%, na 11.050.194 MWh, u odnosu na 11.155.645 MWh u prvom kvartalu 2018. godine.

Proizvodnja baznih elektrana, Kozloduj, TE Marica Istok 2, TE AES Galebovo i TE KonturGlobal Marica Istok 3 povećana je za 7,63%, na 11.067.624 MWh, sa 10.282.724 MWh.

Udeo obnovljivih izvora energije u prenosnoj mreži u periodu od 1. januara do 31. marta 2019. godine beleži povećanje za 8,15%, na 332.452 MW, u odnosu na 307.404 MWh u prva tri meseca prošle godine. Rast proizvodnje ostvarile su fotonaponske elektrane, za 28,61% i vetroelektrane, za 7,7%.

Udeo obnovljivih izvora u disitributivnoj mreži povećan je za 27,86%, i iznosi 464.439 MWh, u poređenju sa 363.234 MWh u prvom kvartalu 2018. godine. U ovom segmentu najveći rast beleži proizvodnja solarnih elektrana, za 39,6%, a slede vetroelektrana, čija proizvodnja je povećana za 27,26%.

Tokom prva tri meseca ove godine, proizvodnja hidroenergije je smanjena za 27,26% u odnosu na isti period 2018. godine. Od 1. januara do 31. marta 2109. godine, proizvedeno je 891.466 MWh, dok je u prva tri meseca prošle godine proizvodnja dostigla 1.269.563 MWh.

Izvor: investor.bg

 

Skinite kao PDF :

Download PDF