Bugarska: Rast volumena na IBEX IDM za 31,4% na mesečnom nivou

11. September 2020. / Region energetika

Obim trgovine na dan unapred tržištu Bugarske nezavisne energetske berze IBEX u avgustu 2020. godine iznosio je 1.417.211,4 MWh, što je za 5,8% manje u odnosu na jul (1.504.554,1 MWh).

Prosečan dnevni obim trgovine takođe je smanjen za 5,8% na mesečnom nivou, na 45.716,5 MWh.

Prosečna cena električne energije za bazno opterećenje iznosila je 37,42 evra po MWh, što je za 1,8% više u odnosu na jul (36,75 evra).

Prosečna cena za vršno opterećenje povećana je za 3,9%, sa 38,6 evra po MWh u julu na 40,12 evra po MWh u avgustu.

Prosečna cena za off-peak iznosila je 34,72 evra po MWh, za 0,5% manje u poređenju sa prethodnim mesecom (34,9 evra po MWh).

Na tržištu unutar dana u avgustu trgovalo se sa 65.287,3 MWh, za 31,4% više u odnosu na prethodni mesec – 49.701,3 MWh.

Preosečna ponderisana cena na IDM u avgustu iznosila je 45,22 evra po MWh, za 9,8% više u odnosu na prethodni mesec (41,2 evra po MWh).

Obim transakcija na Centralizovanom tržištu za bilateralne ugovore koje su realizovane u avgustu, za buduću isporuku električne energije, iznosio je 147.155 MWh, dok podaci za prethodni mesec nisu dostupni.

Prosečna ponderisana cena iznosila je 49,27 evra po MWh.

IBEX je najavio da će podatke za Centralizovane tržište za bilateralne ugovore, za isporuku u avgustu, naknadno objaviti.

Na ovoj platformi, u julu se trgovalo sa 528.601,3 MWh, po prosečnoj ponderisanoj ceni od 48,1 evro po MWh.

Izvor: ibex.bg

 

Skinite kao PDF :

Download PDF