Bugarska: Sve izvesnije ograničenje rada TE Marica Istok 2 zbog emisije SO2

, Region energetika

Evropski sud zahteva da se zagađenje sumpor-dioksidom u Bugarskoj uvede u zakonom propisane granice, što je povezano sa enormnim ulaganjima u termoelektranu Marica Istok 2, u trenutku kada je proizvodna cena električne energije u ovoj državnoj elektrani ponovo postala nekonkurentna zbog niskih tržišnih cena.

Odluka Suda EU doneta je nakon tužbe bugarskih ekoloških organizacija Grinpis Bugarska i Za Zemlju.

Naime, TE Marica Istok 2 ne poštuje ekološke standarde za emisiju sumpor-dioksida i nema plan za rešavanje problema štetnih emisija, utvrdio je Sud pravde EU.

Iako bi efektivna primena ove odluke mogla da bude prolongirana više meseci, u skladu sa političkom voljom, ona ipak predstavlja čvrst argument protiv najavljivanih ponovnih pregovara o bugarskom Planu oporavka.

Termoelektrani Marica Istok 2 je pre nekoliko godina odobreno izuzeće od stroge evropske zakonske regulative o maksimalno dozvoljenim emisijama. Drugim rečima, dopušteno joj je da prekorači emisije koje ugrožavaju zdravlje ljudi i životnu sredinu, bez izricanja sankcija.

Naime, prema ažuriranoj dozvoli iz 2021. godine, državna elektrana može da emituje 570 mikrograma sumpor-dioksida po Nm3, što je preko četiri puta više od zakonom propisanih normi.

Iz organizacije Grinpis Bugarska saopštili su da očekuju da bugarski sud preispita ovu odluku. -Insistiramo na zahtevima da proizvođači električne energije poštuju ekološko zakonodavstvo, kako bi naša energetska industrija mogla da ide u korak sa vremenom – kako u odnosu na najbolje dostupne tehnologije, tako i u pogledu najvišeg mogućeg nivoa zaštite zdravlja ljudi – rekla je Meglena Antonova, direktorka Grinpis Bugarska.

Neočekivani, ali jednokratni profit termoelektrane Marica Istok 2 nakon početka energetske krize korišćen je kao argument bugarskih poslanika da obaveže prelaznu vladu da započne nove pregovore s Briselom o Planu oporavka.

Međutim, to je u suštini bio populistički čin koji je imao za cilj da pridobije glasove uoči predstojećih izbora 2. aprila.

Državna termoelektrana je od početka 2023. ponovo postala nekonkurentna na tržištu i teško plasira proizvedenu električnu energiju, radi smanjenim kapacitetom, a prihodi od prodaje jedva pokrivaju troškove.

Sve ovo znači da TE Marica Istok 2 neće moći da radi do 2038. godine bez ugradnje filtera za odsupmoravanje. Međutim, ova investicija nema nikakvu ekonomsku logiku niti opravdanje u trenutnim uslovima.

Sign up for updates & special reports

NAJNOVIJE VESTI

error: Content is protected !!