Bugarska: TE Marica Istok 2 očekuje da cena emisija dostigne 34 evra do 2024. godine

31. October 2019. / Region energetika

Na osnovu ažurirane prognoze TE Marica Istok 2, kompanija koja upravlja najvećom elektranom na ugalj na Balkanu očekuje da će neto novčani tok povećati na 111,95 miliona leva (57,24 miliona evra), dok bi prihod od osnovne delatnosti mogao dostići 1,025 milijardi leva (524 miliona evra).

Projektovani novčani tok za period od 2019. do 2024. godine obuhvata rok otplate kredita Bugarskom energetskom holdingu (BEH) od 203,5 miliona evra, do 30. juna 2024. godine, na osnovu izveštaja koji je razmatrala regulatorna agencija KEVR na sednici održanoj početkom oktobra.

Od revizije izveštaja za 2018. godinu o implementaciji Nacionalnog investicionog plana (NIP) za period od 2013. do 2020. godine, na zahtev Evropske komisije (EK) i prilagođavanja referentne cene za emisije gasova sa efektom staklene bašte za prošlu godinu sa 5,095 evra po toni na 8,93 evra po toni, broj dodeljenih besplatnih kvota za TE Marica Istok 2 bio je za 454.858 manji od očekivanih 1.059.160, što znači da je kompaniji dodeljeno 604.302 sertifikata. Zbog toga, kompanija je potpisala dodatni ugovor s BEH, koji je 25. aprila 2019. godine kupio za potrebe termoelektrane 400.000 tona emisija, ukupne vrednosti 11 miliona evra, bez PDV-a.

Dakle, ukupne obaveze TE Marica Istok 2 prema BEH dostigle su 293,5 miliona evra, sa rokom otplate 30. juna 2024. godine.

Prema izveštaju, TE Marica Istok 2 će 2024. godine proizvesti i prodati za 9,26% manje električne energije nego što je očekivano za ovu godinu. U 2019. godini, kompanija očekuje da će proizvesti 5.642.617 MWh, dok će se 2024. godine proizvodnja smanjiti na 5.189.888 MWh.

Očekuje se da će udeo regulisanog tržišta električne energije u 2019. godini iznositi 43,2%, i da će se postepeno smanjiti na 34,22% u 2024. godini.

Istovremeno, udeo slobodnog povećaće se sa 56,8% u 2019. godini na 65,78% na kraju razmatranog perioda.

Za raspoloživost kapaciteta za dodatne usluge primarne i sekundarne regulacije kompanija će prodati između 450.914 i 554.640 MWh, po ceni od 10 leva (5,1 evra) po MWh, koja će ostati nepromenjena tokom ovog perioda.

S druge strane, povećaće se procenjeni prihod od prodaje raspoložive hladne rezerve, zahvaljujući povećanju količina sa 80.520 MWh u 2019. godini, na 2.093.816 MWh u 2024. godini. Cena od 11 leva (5,6 evra) po MWh  u 2019. godini, smanjiće se od 2021. godine na 9,9 leva (5 evra) po MWh.

Kompanija takođe predviđa prodaju električne energije za sekundarnu regulaciju na gore i troškove nabavke energije za sekundarnu regulaciju na dole, kao i prihode od prodate energije za balansiranje Operatoru elektroenergetskog sistema, ESO.

Očekuje se povećanje troškova za nabavku emisija gasova sa efektom staklene bašte, sa projektovanim povećanjem cene za 4,53 evra po toni, na 29 evra po toni u 2019. godini i odgovarajućim godišnjim rastom do vrednosti od 34 evra po toni u 2024. godini.

Kompanija planira da započne kupovinu potrebnih količina emisija iz sopstvenih izvora, plaćajući 50% potrebnih količina za ovu godinu i preostalih 50% za prethodnu godinu.

Procenjena cena primarnog goriva – uglja koji isporučuje Mini Marica Istok za proizvodnju za u 2019. godini iznosi 98,3 miliona evra, po trenutnoj ceni od 77 leva (39,4 evra) po toni. U narednim godinama, troškovi će biti smanjeni zbog manje projektovane proizvodnje.

Od ostalih varijabilnih troškova, najveće opterećenje, posle naknade od 5% za Fond sigurnosti elektroenergetskog sistema, čine troškovi krečnjaka koji se koristi za odsumporavanje dimnih gasova.

Investicioni troškovi do 30. juna 2019. godine, u vezi sa sprovođenjem investicionog programa za 2019. godinu, iznose 25,5 miliona evra od ukupno planiranih 61,2 miliona evra, prema ažuriranom investicionom programu. Kompanija očekuje da obezbedi finansiranje planiranih investicija sopstvenim sredstvima.

Termoelektrana Marica Istok 2 naglašava da je nastavak proizvodnje moguć samo uz finansijsku i operativnu podršku BEH.

Kompanija očekuje da će u 2019. godini ostvariti negativan finansijski rezultat od 118,7 miliona evra, što predstavlja nešto manji gubitak u odnosu na 2018. godinu, kada je iznosio 169,7 miliona evra, zahvaljujući operativnoj i finansijskoj podršci BEH i odluci KEVR.

Izvor: investor.bg

Skinite kao PDF :

Download PDF