Bugarska: Tržište električne energije kaplovano sa jedinstvenim evropskim tržištem unutar dana

20. November 2019. / Region energetika

Izvršni direktori ESO i IBEX Angelin Cačev i Konstantin Konstantinov potpisali su sporazum kojim se regulišu obaveze dve kompanija proistekle iz pristupanja bugarskog tržišta električne energije projektu jedinstvenog evropskog povezivanja tržišta unutar dana.

Tržište električne energije unutar dana, kojim upravlja IBEX, pridružiće se projektu preko bugarsko-rumunske granice. Na osnovu sporazuma, ESO i IBEX su se složili da sarađuju na sprovođenju implicitnih aukcija za prekograničnu raspodelu prenosnih kapaciteta i električne energije.

ESO se obavezao da će koordinirati razmenu za svaki period isporuke sa susednim operaterima prenosnog sistema, što je deo integracije tržišta  unutar dana.

Kako je ranije najavljeno, 20. novembar 2019. godine je prvi dan za isporuku električne energije u okviru kaplovanog tržišta.

Kako bi se omogućila trgovina sa svim ostalim tržišnim zonama, koje su deo jedinstvenog evropskog tržišta unutar dana, rezervisan je odgovarajući prenosni kapacitet interkonekcije.

Drugi talas kaplovanja tržišta unutar dana, koji uključuje sedam zemalja, pokretanjem dva lokalna implementaciona projekta (LIP 15 i LIP 16), omogućava nesmetanu trgovinu električnom energijom unutar tržišnih zona Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarska, Poljska, Rumunija i Slovenija. Na taj način one su uključene u jedinostveno kaplovanje tržišta unutar dana – SIDC (ranije poznato kao XBID).

U prvom talasu pridruživanja projektu SIDC pristupile su Belgija, Danska, Nemačka, Estonija, Finska, Francuska, Letonija, Litvanija, Norveška, Holandija, Austrija, Portugal, Švedska i Španija.

Do kraja 2020. godine očekuje se treći talas kaplovanja tržišta unutar dana.

Završetak panevropske integracije tržišta unutar dana, u skladu sa evropskim ciljanim modelom, predstavlja ključnu komponenta uspešne tranzicije ka novom modelu tržišta.

U drugoj polovini 2020. godine, očekuje se pristupanje Bugarske projektu jedinstvenog evropskog kaplovanja dan unapred tržišta.

Izvor: publics.bg

Skinite kao PDF :

Download PDF