Bugarska: Yettel sklopio 10-godišnji PPA za zelenu energiju sa fiksnom cenom

, Region energetika

Električna energija će dolaziti iz nove velike solarne elektrane od 123 MW, locirane u mestu Dupnica, koja bi trebalo da bude puštena u rad za nekoliko meseci

Dugoročni ugovori o kupoprodaji zelene električne energije sa fiksnom cenom (Power Purchase Agreements – PPA) daju sigurnost i potrošačima i investitorima u obnovljive izvore energije.

Upravo zbog toga PPA su najpoželjnija opcija u zapadnoj Evropi, ali u Bugarskoj ovi ugovori su i dalje retkost. Ipak, ove nedelje zaključen je tek treći PPA u zemlji – između telekomunikacione kompanije Yettel i kompanije koja upravlja njegovom mrežom, Cetin Bugarska (obe su deo PPF grupe), s jedne strane, i trgovca električnom energijom Elektrohold, s druge.

Električna energija će dolaziti iz novoizgrađene fotonaponske elektrana, snage 124 megavata, koja je locirana na planini Verila kod Dupnice.

Postrojenje je projektovala nemačka kompanija Sunotec, koja ima i predstavništvo u Sofiji, a kada počne sa radom solarna elektrana će biti jedna od najvećih u zemlji. 

Investitor je Belozem Solar Park 3, među čijim vlasnicima je Asen Hristov (većinski vlasnik Euroholda i Elektroholda).

Detalji transakcije nisu objavljeni, ali s obzirom na planirani kapacitet, može se očekivati da će solarna elektrana proizvodi oko 170.000 MWh električne energije godišnje, a navodi se da će ugovor pokriti veći deo potrošnje dve telekom kompanije.

Sličan PPA ugovor sklopio je drugi telekom operator, A1, sa Renalfom. Saopšteno je da su ugovorene količine od 20.000 MWh godišnje tokom perioda od 10 godina. Sudeći po tome, malo je verovatno da će Yettel preuzimati više od 20 odsto godišnje proizvodnje solarne elektrane.

Praksa među investitorima u PV elektrane jeste da se oslanjaju na PPA ugovore za najmanje 50 odsto proizvodnje, kako bi što manji procenat ostao za prodaju na otvorenom tržištu, s obzirom na bojazan da bi cene mogle biti preniske za nekoliko godina, kada energetski miks bude prezasićen jeftinim OIE kapacitetima.

Prema izvorima Kapitala, dugoročni PPA se trenutno nude na tržištu po cenama od 70-80 evra po MWh. Poređenja radi – i posle pada u poslednjih nekoliko meseci, cene na berzi se kreću oko 120 evra po MWh.

Sign up for updates & special reports

error: Content is protected !!