Bugarska: Započeti pregovori sa jednom od amerčkih termoelektrana o raskidu ugovora o otkupu električne energije

16. September 2019. / Region energetika

Vlada Bugarske usvojila je odluku kojom ovlašćuje potpredsednika Vlade, ministra finansija i ministrku energetike da vode pregovore sa američkom kompanijom Contour Global o raskidu dugoročnog sporazuma o otkupu električne energije. Ugovor između Nacionalne elektrioenergetske kompanije EAD i ContourGlobal Maritza Istok 3 zaključen je 13. juna 2001. godine.

Potpredsednik vlade i ministri dobili su mandat da održavaju sastanke sa kompanijom Contour Global, kao i da usmeravaju i vode komunikaciju o raskidu Ugovora sa Generalnim direktoratom za konkurenciju Evropske komisije.

Evropska komisija pokrenula je postupak pred Generalnim Direktoratom za konkurenciju na osnovu žalbe Regulatorne komisije za energetiku u kojoj se navodi da ugovor o otkupu električne energije predstavlja nedozvoljenu državnu pomoć.

Izvor: novinite.com

Skinite kao PDF :

Download PDF