Crna Gora: CEDIS raspisao tender vredan 20 milona evra za drugu fazu revitalizacije distributivne mreže

6. January 2021. / Region energetika

Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEIDS) raspisao je javni poziv za drugu fazu revitalizacije SN i NN mreže.

Kako je navedeno u dokumentaciji, reč je o revitalizaciji mreže na celoj teritoriji Crne Gore, a tenderom su predviđeni radovi na izgradnji trafostanica, kao i radovi na niskonaponskim instalacijama.

Za ovaj posao opredijeljemo je 19.834.710,74 evra, bez uračunatog PDV-a.

Pravo učešća na tenderu imaju svi ponuđači koji ispune tražene uslove.

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 11. februara 2020. godine do 10:30, kada će se održati i njihovo javno otvaranje.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke doneće se u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Izvor: me.ekapija.com

Skinite kao PDF :

Download PDF