Crna Gora: Cena električne energije zavisiće od kretanja na mađarskoj berzi HUPX

17. September 2020. / Region energetika

Uzimajući u obzir trenutnu cenu električne energije na referentnoj berzi koja je veća u odnosu na propisanu za tekuću godinu, trenutno ne postoji rizik od umanjenja cene električne energije za distributivne potrošače u ovoj godini, navodi se u izveštaju o poslovanju Elektroprivrede Crne Gore za prvih šest meseci. Podsetimo da cene električne energije za domaćinstva i male kupce zavise isključivo od slobodno formirane cene snabdevača – EPCG, uz zakonski definisana ograničenja koja su direktno u vezi sa cenom električne energije na referentnoj berzi, HUPX.

U izveštaju se navodi da je EPCG izložena riziku promena cena električne energije kako na domaćem tako i na inostranom tržištu, odnosno na berzi.

Berza

„S obzirom na to da je EPCG aktivni učesnik na regionalnom tržištu električne energije i kao kupac i kao prodavac, promene u cenama mogu itekako da utiču na trenutno poslovanje. Deo ovih rizika se eliminiše kroz zaključivanje dugoročnih ugovora o trgovini električnom energijom“, kazali su iz EPCG.

Oni su podsetili da se zakonskom regulativom od početka 2017. godine cena električne energije za distributivne potrošače formira na osnovu tržišne cene sa referentne berze, uz određena ograničenja.

„Uzimajući u obzir trenutnu cenu električne energije na referentnoj berzi koja je veća u odnosu na propisanu za tekuću godinu, trenutno ne postoji rizik od umanjenja cene električne energije za distributivne potrošače u ovoj godini“, poručeno je iz EPCG.

U izveštaju se navodi da s obzirom na to da su pojedini kreditni aranžmani EPCG vezani za varijabilnu kamatnu stopu i evribor, postoji kamatni rizik sa aspekta zaduživanja kod banaka i ostalih finansijskih institucija.

„EPCG vrši analizu izloženosti riziku od promene kamatnih stopa na dinamičkoj osnovi uzimajući u obzir alternativne izvore finansiranja i refinansiranja, pre svega za dugoročne obaveze i preduzima odgovarajuće mere radi obezbeđenja kredita od banaka pod povoljnijim uslovima. EPCG nije izložena kamatnom riziku sa aspekta plasiranja novčanih sredstava imajući u vidu da su ugovorima definisane fiksne kamatne stope“, kaže se u izveštaju.

Koeficent zaduženosti EPCG na dan 30. jun iznosi 0,11.

„Može se zaključiti da je stepen zaduženosti nizak, odnosno da je EPCG u mogućnosti da pokrije sve svoje obaveze prema kreditorima i investitorima“, dodaje se.

„U cilju obezbeđivanja naplate potraživanja, EPCG u kontinuitetu primenjuje podsticajne mere za poboljšanje naplate potraživanja kao što su organizovanje nagradnih igara i odobravanje popusta redovnim platišama. U slučaju potrebe primenjuju se zakonom propisane prinudne mere naplate. Trenutna naplata potraživanja od distributivnih potrošača je na zadovoljavajućem nivou i u konstantnom je procentualnom porastu“, kazali su iz elektroenergetske kompanije.

U izveštaju je pojašnjeno da oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumeva održavanje dovoljnog iznosa gotovine i hartija od vrednosti kojima se trguje, kao i obezbeđenje adekvatnih izvora finansiranja preko odgovarajućih iznosa kreditnih obaveza.

Istaknuto je da će poseban izazov za kompaniju u narednom periodu predstavljati uticaj pojave novog korona virusa i njegov uticaj na celokupnu ekonomiju.

EPCG je u prvoj polovini godine ostvarila neto dobit od 2,1 milion evra. Iz EPCG je prošle sedmice saopšteno da je deficit pаdаvinа, koji je bio skoro 50 odsto u odnosu na desetogodišnji prosek, značajno uticao na poslovni rezultat kompanije. Prihod EPCG je u prvoj polovini godine iznosio 148,2 miliona evra, što je 8,5 odsto manje u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Iz EPCG je navedeno da je i pored dobre spremnosti i stabilnog funkcionisanja proizvodnih objekata, ukupno ostvarena proizvodnja električne energije u prvoj polovini godine iznosila 1.149 GWh, što je za 342 GWh, odnosno 22,9 odsto manje u odnosu na planiranu i 192 GWh, odnosno 14,3 odsto manje u odnosu na uporedni period prošle godine.

Proizvodnja HE Perućica smanjena 36 odsto, a HE Piva 14 odsto

U izveštaju se navodi da je HE Perućica u prvoj polovini godine ostvarila proizvodnju od 298.996 MWh, što je za 36 odsto manje u odnosu na proizvodnju ostvarenu tokom istog perioda prošle godine.

HE Piva je u prvoj polovini godine ostvarila proizvodnju od 271.707 MWh, što je za 14 odsto manje u odnosu na proizvodnju ostvarenu tokom istog perioda prošle godine“ precizira se u izveštaju.

Dodaje se da je Termoelektrana Pljevlja u prvih šest meseci ostvarila proizvodnju od 576.467 MWh, što je za četiri odsto više u odnosu na proizvodnju ostvarenu tokom istog perioda prošle godine. Utrošak uglja je za navedeni period iznosio 608.029 tona.

Gotovina uvećana za osam miliona evra

U izveštaju je saopšteno da likvidnost EPCG u prvih šest meseci nije ugrožena, uzimajući u obzir sposobnost izmirenja kratkoročnih obaveza iz tekućih aktivnosti. „U prvih šest meseci došlo je do povećanja gotovinskih ekvivalenata i gotovine za 8,06 miliona evra što predstavlja jedan od faktora poboljšanja koeficijenata likvidnosti u odnosu na 31. decembar prošle godine“ navodi EPCG.

Izvor: pobjeda.me

Skinite kao PDF :

Download PDF