Crna Gora: Crnogorska berza električne energije počinje sa radom u prvoj polovini 2022.

, Region energetika

Crnogorska berza električne energije BELEN, evropska berza električne energije EPEX SPOT i slovenačka berza BSP SouthPool ove nedelje su potpisale Ugovor o pružanju usluga koji će označiti početak uspostavljanja dan unapred tržišta (DAM) električne energije u Crnoj Gori. 

Potpisnici ugovora su se obvezali na razvoj transparentnog i efikasnog tržišta električne energije, omogućavajući Crnoj Gori povezivanje sa susednim zemljama u skladu sa standardima Evropskog internog tržišta električne energije (IEM), javlja Crnogorska berza električne energije BELEN. Saradnja uključuje podršku za uspostavljanje postupaka i procedura potrebnih za funkcionisanje nacionalnog dan unapred tržišta u Crnoj Gori, povezivanje tržišta sa susednim zemljama i procese kliringa i finansijskog poravnanja. 

Prema planu, crnogorsko dan unapred tržište električne energije trebalo bi krenuti sa operativnim radom u drugoj polovini 2022. godine. 

Konkurentnije cene 

„Uz osnivanje i početak rada organizovanog dan unapred tržišta u Crnoj Gori, ciljevi BELEN-a uključuju povezivanje tržišta električne energije s najmanje jednom susednom zemljom, kao i kasnije uspostavljanje unutardnevnog i fjučers tržišta, uz stvaranje novih poslovnih prilika za učesnike na tržištu i osiguranje veće efikanosti, konkurentnijih cena i veću sigurnost, kvalitet i standard usluga“, izjavio je Matija Medojević, izvršni direktor BELEN-a. 

„Drago nam je zbog novog Ugovora o pružanju usluga koji će našim partnerima omogućiti da iskoriste prednosti dobro poznatih rešenja za trgovinu i kliring koja pruža EPEX SPOT“, napomenuo je Huan Perez, direktor za strateški razvoj EPEX SPOT-a.

Izvor: energetika-net.com