Crna Gora izabrala mađarski HUDEX za referentno energetsko tržište

4. December 2019. / Region energetika

Crnogorska regulatorna agencija za energetiku RAE saopštila je da je odabrala Mađarsku berzu derivata energije (HUDEX) kao referentno energetsko tržište za formiranje finalnih cena električne energije za domaćinstva do 2022. godine.

Agencija će koristiti prosečnu tromesečnu cenu dnevnih fjučersa, dobijenu na osnovu cena na zatvaranju za baznu i vršnu energiju na HUDEX za mesece septembar, oktobar i novembar 2019, 2020. i 2021. godine, navodi RAE u saopštenju.

Pre donošenja odluke, agencija je izvršila uvid u podatke energetskih berzi u zemaljama u okruženju: srpski SEEPEX, hrvatski CROPEX, slovenački SOUTHPOOL i mađarski HUDEX. RAE je odabrao HUDEX jer je to bila jedina berza na kojoj se trguje fjučersima, napominje regulator.

Prema crnogorskom zakonodavstvu, cene električne energije za domaćinstva ne mogu se povećati iznad prosečne ponderirane cene električne energije postignute u prethodnoj godini i cene fjučersa za narednu godinu na referentnoj energetskoj berzi koju je odabrala RAE.

Izvor: seenews.com

Skinite kao PDF :

Download PDF