Crna Gora: Prihod CGES-a od podmorskog kabla 11,6 miliona evra

6. January 2021. / Region energetika

Crna Gora je zahvaljujući podmorskom kablu sa Italijom povećala prihode od tranzita električne energije za tri puta.

Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) je prošle godine na osnovu efekta od komercijalne upotrebe energetskog kabla između Crne Gore i Italije prihodovao 11,6 miliona evra, preneo je list Pobjeda. Ako se pogledaju izveštaji ove kompanije može se videti da su prihodi od dodele prekograničnih kapaciteta u 2019. godini iznosili 3,7 miliona evra, a kabl je zvanično pušten u rad krajem decembra te godine.

Prihodi od raspodele prekograničnih kapaciteta na svim granicama Crne Gore do 15. decembra prošle godine povećani su za 46% u odnosu na planirane, saopštio je CGES.

Kompanija je od puštanja u rad kabla ostvarila prihod po osnovu alokacije prekograničnog kapaciteta sa Italijom od 4,6 miliona evra.

Prihodi od alokacije prenosnih kapaciteta na granicama sa Albanijom, BiH i Srbijom uvećani su sa 3,7 na 7 miliona evra

Početak rada kabla, kako navode u CGES-u, povećalo je i interesovanje za dodelu prekograničnih prenosnih kapaciteta i na ostalim granicama Crne Gore, tako da su prihodi po ovom osnovu na granicama sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom i Srbijom u prošloj godini dostigli 6,98 miliona evra.

Od puštanja u rad podmorskog kabla, razmena sa Italijom, uključujući i tranzit dostigla je 986 GWh uvoza i 1.540 GWh izvoza.

„Svaka nova interkonekcija ima uticaj na elektroenergetski sistem iz više aspekata. Puštanje u rad podmorskog kabla uticalo je na povećanje interesovanja za dodelom prekograničnih prenosnih kapaciteta i na ostalim granicama Crne Gore, iz razloga direktne veze tržišta električne energije zemalja Evropske unije sa tržištima jugoistočne Evrope”, istakli su iz CGES-a.

Izvor: balkangreenenergynews.com

Skinite kao PDF :

Download PDF