Crna Gora: Rekordna proizvodnja HE Perućica u prvom kvartalu

, Region energetika

U prva tri meseca ove godine HE Perućica je proizvela je rekordnih 557.000 MWh električne energije, što je za 67,2% više od plana za ovaj period godine, a dobri proizvodni trendovi nastavljeni su i u prvim danima maja, saopštila je Elektroprivreda Crne Gore.

Tome je, pored dobre hidrologije, doprinela intezivna investiciona aktivnost.

„U proteklom periodu revitalizovano je pet mašina, a prošle godine zamenjena su dva blok transformatora znatno savremenijim čime je napravljen veliki korak u „podmlađivanju“ HE Perućica, a njen radni vek produžen za najmanje još dve decenije“, navodi se u saopštenju EPCG-a.

U sanaciju građevinskih objekata, reparaciju ili zamenu elektro i mašinske opreme u HE Perućica poslednjih godina uložena su znatna sredstva, a investicioni plan, koji je, u dobroj meri već realizovan, ukupno je vredan preko 60 miliona evra.

„Pored tekućeg održavanja i revitalizacije postojeće opreme i postrojenja, naš plan je da do kraja dovedemo i pregovore sa Nemačkom razvojnom bankom (KfW) o kreditnom aranžmanu vrednom 24 miliona era, potrebnom za realizaciju projekta ugradnje osmog agregata, instalisane snage 58,5 MW. Time bi se, i bez dodatnih zahvata na sistemu za zaštitu životne sredine, povećala snaga i proizvodne mogućnosti Perućice“, navodi EPCG.

HE Perućica ima instalisanu snagu od 307 MW, a moguća godišnja proizvodnja iznosi oko 1.400 GWh. Korisna akumulacija je 225 miliona metara kubnih vode. Za proizvodnju električne energije HE Perućica koristi vode sliva reke Gornja Zeta, odnosno vode koje dotiču u Nikšićko polje i to pri povoljnom padu na kratkom rastojanju između Nikšićkog polja i Bjelopavlićke ravnice.

Izvor: pobjeda.me