Crna Gora: SEE CAO, na granici IT-ME ponuđen godišnji kapacitet od 140 MW

5. December 2019. / Region energetika

Kancelarija za koordinirane aukcije u Jugoističnoj Evropi (SEE CAO) objavila je godišnju aukciju za dodelu fizičkih prava prenosa (physical transmission rights, PTR) na granici Italija – Crna Gora za 2020. godinu.

Ponuđeni bazni kapacitet za period od 1. januara do 31. decembra 2020. godine iznosi 140 MW za zone licitacije na granici Italija – Crna Gora i Crna Gora – Italija.

Rok za podnošenje ponuda je 11. decembar, a konačni rezultati biće objavljeni 17. decembra.

Italijanski operator prenosnog sistema, Terna, nedavno je objavila pravila za naredne i dnevne raspodele kapaciteta na granici između Italije i Crne Gore, definisana nakon javnih konsultacija zajedno sa crnogorskim operatorom prenosnog sistem CGES.

Postupcima za dodelu fizičkih prava prenosa upravljaće SEE CAO, nakon odluke italijanskog i crnogorskog regulatora.

Izvor: seecao.com, terna.it

Skinite kao PDF :

Download PDF