Crna Gora: Stanje u energetskom sektoru zadovoljavajuće

4. September 2019. / Region energetika

Stanje u crnogorskom energetskom sektoru je u toku prvih šest mjeseci bilo zadovoljavajuće, saopštili su iz Privredne komore (PKCG) i dodali da je Elektroprivreda (EPCG) uspješno poslovala u proizvodnom i finansijskom smislu.

Iz Odbora Udruženja energetike i rudarstva PKCG su agenciji Mina-business kazali da je maksimalno korišćena data hidrologija, uz izuzetnu pogonsku spremnost.

“Objedinjavanje Termoelektrane i Rudnika uglja Plevlja na proizvodnju električne energije pozitivno se odrazilo. Prenosni i distributivni sistem je radio sa veoma malo prekida i pored učestalih atmosverskih nestabilnosti”, rekli su predstavnici Odbora.

Izvoz i uvoz električne energije je, kako su naveli, bio minimalan sa pozitivnim predznakom u finansijskom smislu.

“Revitalizacija postojećih proizvodnih kapaciteta i modernizacija istih kao i prenosnih kapaciteta realizuje se prema planiranoj dinamici. Crna Gora u potpunosti uvozi naftu i naftne derivate. Funkcionisanje preduzeća na području nafte i njenih derivata organizovano se realizuje bez zastoja”, dodali su iz Odbora.

Crna Gora, kako su ocijenili, nema proizvodnju prirodnog gasa za zadovoljenje energetskih potreba već isti uvozi i snadbjevanje je uredno.

“Aktivnosti na istraživanju nafte i gasa u crnogorskom podmorju na datim koncesijama realizuje se planiranom dinamikom. Kompanija Energan u svom prvom izvještaju objavila je rezultate nezavisnog procenitelja iz Holandije da u crnogorskom podmorju postoje značajni resursi ugljovodonika. Strpljivo očekujemo da predstojećim istražnim bušotinama to bude potvrđeno”, saopštili su iz Odbora.

Predstavnici Odbora su, komentarišući projekte koji se realizuju u oblasti energetike, kazali da je na Balkanu dobra povezanost zemalja sa stanovišta elektro energetskoh vodova i da je infrastruktura dobra.

“Nekoliko važnih projekata je završeno, a među njima je i najvažniji – podmorski kabl s Italijom. Očekuje se da ta podmorska kablovska veza bude u funkciji u četvrtom kvartalu. Kabl povezuje zemlje Zapadnog Balkana sa Italijom odnosno Evropskom unijom (EU). Ovaj projekat ima ogroman regionalni značaj, a i od velikog je interesa za EU”, smatraju u PKCG.

Za Crnu Goru, kako su objasnili, podmorski kabl znači pouzdanije napajanje električnom energijom, širi izbor snadbjevanja i bolji tretman potrošača od energetskih kompanija.

“Nacionalni prenosni sistem biće značajno više iskorišten i to za potrebe drugih elektroenergetskih sistema. Ostarivaće se prihodi vezani za prenos električne energije. Puštanjem kabla u eksploataciju izazvaće se veoma ozbiljno interesovanje investitora za ulaganje u nove proizvodne kapacitete električne energije”, poručili su iz PKCG.

Iz Odbora su kazali da su obnovljivi izvori električne energije – sunce i vjetar, čisti i dostupni izvori, koji će u budućnosti imati sve veći značaj.

“Farme vjetroelektrana Krnovo i Možura su uspješno pložile ispit. Vjetroelektrane u proizvodnom konzumu imaju poseban uticaj tokom ljeta, jer su značajno doprinjele stabilnosti elektrosistema u situaciji kad hidroelektrane smanjuju proizvodnju”, saopštili su iz Odbora.

Za izgradnju solarne elektrane na Briskoj gori, kako su kazali, treba prethodno razriješiti niz otvorenih pitanja.

U PKCG smatraju da je za Crnu Goru, kao i za svaku drugu zemlju, od vitalnog značaja razvoj sopstvenih izvora energije.

“Crna Gora ima dobre ili čak bolje prirodne potencijale za korišćenje obnovljivih izvora energije u poređenju sa drugim državama EU. Budućnost Crne Gore u smislu električne energije je u obnovljivim izvorima”, rekli su iz PKCG.

Sa svojom površinom Crna Gora po bogastvu voda spada u najbogatije zemlje svjeta.

Iz PKCG su objasnili da 73,3 odsto, od ukupnog oticaja sa teritorije Crne Gore, treba da bude tretirano na način kojim se obezbjeđuju uslovi za korišćenje voda u hidroenergetske svrhe.

“Hidroenergija je najčistiji vid električne energije i neiscrpan prirodni resurs, pa je sa stanovišta potreba za električnom energijom najzahvalnije graditi hidroelektrane”, objasnili su iz PKCG.

U Odboru smatraju da treba intezivirati radove na izgradnji novih vjetroparkova i solarnih elektrana.

“Potencijal sunčeve energije u Crnoj Gori je veoma značajan i može se uporediti sa područjem Italije i Grčke gdje su sistemi za iskorišćenje sunčeve energije značajno primenjuju. Godišnji broj sunčanih sati prelazi dvije hiljade i to u većem području države, a čak dostiže 2,56 hiljada u Ulcinju i 2,48 hiljada u Podgorici”, zaključili su iz Odbora.

Izvor; MINA

Skinite kao PDF :

Download PDF