Crna Gora: Uvoz električne energije u 2019. godini 1,2 hiljade GWh

, Region energetika

Ukupno raspoloživa količina električne energije za finalnu potrošnju u Crnoj Gori u prošloj godini iznosila je 3,05 hiljada GWh

 

Prema preliminarnim podacima Zavoda za statistiku Crne Gore (Monstat), proizvodnja primarne električne energije u prošloj godini iznosila je 1,92 hiljade GWh, a proizvodnja električne energije iz transformacija 1,39 hiljada GWh.

Uvoz električne energije iznosio je skoro 1,2 hiljade GWh, dok je izvoz iznosio 942,9 GWh, navodi se u saopštenju.

Potrošnja grane energetike iznosila je 128,7 GWh, dok su gubici prenosa i distribucije električne energije 492,9 GWh, prenela je u sredu agencija Mina biznis.

Ukupno raspoloživa količina električne energije za finalnu potrošnju u prošloj godini iznosila je 3,05 hiljada GWh. Najveća potrošnja električne energije ostvarena je u sektoru domaćinstava – 42,2%, u ostalim sektorima 34,9% i u delatnostima industrije 22,9%.

Bilans električne energije sadrži godišnje podatke o proizvodnji, uvozu, izvozu, transformaciji, utrošku i raspodeli električne energije u Crnoj Gori u prošloj godini. Izveštajne jedinice za bilans električne energije su preduzeća koja se bave proizvodnjom i distribucijom električne energije.

Bilans električne energije obuhvata i podatke iz statističkih istraživanja iz oblasti statistike energetike, spoljne trgovine, industrije, saobraćaja i poljoprivrede, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: dan.co.me