Crnogorska berza električne energije startuje 26. aprila

, Region energetika

Pokretanje crnogorske berze električne energije planirano je za 26. april, kazao je za Dan direktor državnog preduzeća Berza električne energije (BELEN) Matija Medojević. Preduzeće čiji su vlasnici Elektroprivreda, Crnogorski elektroprenosnimsistem i Crnogorski operator tržišta električne energije, osnovano je polovinom 2017. godine, a sa radom je počelo polovinom 2002. godine.

– Do sada je na našoj berzi funkcionisalo isključivo dugoročno tržište, koje se uglavnom koristilo za nabavku radi nadoknađivanja gubitaka u distributivnoj i prenosnoj mreži shodno Zakonu o energetici.

Berza će funkcionisati u saradnji sa renomiranim francusko-njemačkim konzorijumom EPEX SPOT-om i slovenačkim BSP South pool-om, što čini garanciju za kvalitet i pouzdanost usluga koje ćemo pružati, a koje će biti na nivou EU – kazao je Medojević.

Kako je naveo za Dan, cilj formiranja berze električne energije u Crnoj Gori pre svega je podsticanje transparentnosti i konkurentnosti veleprodajnog tržišta.

– Pokretanjem tih aktivnosti šalje se cenovni signal ka svim investitorima, kao i učesnicima na samom tržištu, koliko vredi njihova investicija i njihova aktivnost – dodaje Medojević.

Na pitanja šta će domaća berza donijeti drugim proizvođačima elektične energije u Crnoj Gori, poput vlasnika mHE koji su izašli iz sistema podsticaja, te koliko će energetskim subjektima iz Crne Gore biti bolje da trguju na crnogorskoj berzi u odnosu na berze u drugim zemljama, Medojević odgovara:

– Trenutno stanje na globalnom tržištu električne energije stvorilo je idealan momenat za male proizvođače da izađu iz podsticaja, imajući u vidu da je u proteklih godinu dana tržišna cena konstantno veća za 50%, pa i više, od cena koje su bile ranije ugovorene.

Energetskim subjektima iz Crne Gore koji planiraju da se bave prodajom električne energije otvaranje lokalne berze će umnogome olakšati plasman na tržište, imajući u vidu znatno niže troškove od eventualnog izlaska na neku od berzi u regionu.

Ističe i da će energetskim subjektima iz Crne Gore otvaranje lokalne berze će umnogome olakšati njen plasman na tržište, imajući u vidu znatno niže troškove od eventualnog izlaska na neku od berzi u regionu.

Govoreći o interesovanju trgovaca iz regiona za otvaranje CG berze električne energije, sagovornik lista Dan kaže da je taj interes uvek strateški i zavisi od poslovnih odluka.

– Prisustvo u Crnoj Gori je prisustvo na kablu sa Italijom, te omogućava dodatnu konekciju regiona sa Evropom, što potencijalno može omogućiti kvalitetnije cene nego sa nekog drugog prostora, u zavisnosti od uslova na tržištu – kazao je Medojević.

Kako navodi, uspostavljanje konkurentnog i transparentnog tržišta dan unaprijed je od velikog značaja ne samo za Crnu Goru, nego i za kompletan region.

– Pored toga što se radi o jednom od glavnih uslova za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 15, treba istaći da cena koja će se formirati na transparentan način na crnogorskoj berzi treba da posluži kao signal za sve investitore koji se interesuju za bilo kakva ekonomsko-energetska ulaganja u Crnoj Gori, te je nesumnjivo da će uspostavljanje funkcionalnog tržišta biti dodatni podsticaj za proizvođače solarne i vetroenergije da je lakše plasiraju na crnogorsko tržište, bez dodatnih troškova izvoza, kao što je već ranije navedeno – pojašnjava.

Medojević je pojasnio i kako će funkcionisati berza.

– Berza funkcioniše po principu ponude i potražnje energije na satnom nivou, danas za sutra (odatle i naziv tržište dan unapred).

Presijecanjem krive ponude i potražnje formiraće se tzv. marginalna cena koja se uzima kao referentna za taj sat i za sve učesnike u tom satu koji su imali konkurentnu ponudu. Prihod berze se ostvaruje nevezano za cenu struje, na osnovu provizije koja se naplaćuje za ostvarenu trgovinu, a koja se mjeri u centima.

Plan je da se u narednoj fazi ide ka spajanju našeg tržišta sa tržištem Evrope ili neke od susednih zemalja kako bi se povećala konkurentnost i likvidnost tržišta, što je u skladu sa aktivnostima predviđenim Zakonom o energetici i pregovaračkim poglavljem 15, dok bi u zavisnosti od tražnje i likvidnosti u fazama nakon toga krenulo se i ka pokretanju  tržišta.

Uticaj na potrošače može biti posredan

Na pitanje da li će otvaranje berze električne energije imati uticaja na potrošače, tj. na domaćinstva, odgovara da on, s obzirom na to da se radi o veleprodajnom tržištu, može biti isključivo posredan.

– I to kroz potencijalno niže cijene kapaciteta, veću nabavku energije u Crnoj Gori nego u inostranstvu, odnosno u slučaju da, kroz stvaranje transparentnog i konkuretnog tržišta, uz sve potencijale koje Crna Gora ima kada je energetika u pitanju, dođe do pojave još nekih snabdjevača, kao što je to slučaj u mnogim evropskim zemljama, gde krajnji korisnik ima mogućnost izbora od koga će kupovati struju. Ipak, smatram da je u ovom momentu rano pričati o tome, pogotovo ako se uzme u obzir da je cena struje ka domaćinstvima regulisana od strane Regulatorne agencije za energetiku – zaključuje Medojević.

Sign up for updates & special reports

error: Content is protected !!