FBiH: Subvencije za električnu energiju produžene do kraja godine

28. July 2020. / Region energetika

Federalna vlada Bosne i Hercegovine izmenila je Odluku o sporovođenju mera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti, kojom je rok njene primene produžen do 31. decembra 2020. godine.

Subvencije će biti iskazivane na računima za utrošenu električnu energiju do roka primene koji odredi Vlada FBiH.

Mogućnost za subvencionisanje cene utrošene električne energije koristilo je 70 hiljada korisnika, od čega kod JP Elektroprivrede BiH 55.000 i kod Elektroprivrede HZHB 15.000 korisnika.

Do sada je za ove namene izdvojeno 24 miliona konvertibilnih maraka (12,2 milioona evra).

Izvor: energetika.ba

Skinite kao PDF :

Download PDF