Federacija BiH: Kredit EIB-a i KfW-a od 72 miliona evra za vetroelektranu na Vlašiću

9. October 2020. / Region energetika

Federalna vlada BiH podržala je inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Evropske investicione banke i KfW banke budu osigurana 72 miliona evra za izgradnju Vetroelektrane Vlašić. Prihvaćena je informacija o kreditu EIB-a i KfW-a za realizaciju ovog projekta, kao osnove za vođenje pregovora, a federalna ministarstva finansija i energije, rudarstva i industrije i JP Elektroprivreda BiH će imenovati ovlašćene predstavnike za pregovore.

Konačna Odluka o kreditu bće usvojena po okončanju pregovora sa kreditorima, sa kojima će biti utvrđeni konačni uslovi zaduženja, a krajnji dužnik biće Elektroprivreda BiH.

Izvor: energetika.ba

Skinite kao PDF :

Download PDF