Gradnjom hidroelektrana Kruševo i Komarnica Crna Gora bi postala moćan energetski sistem

, Region energetika

Hidroelektrana (HE) Piva je u prva tri meseca ove godine ostvarila gotovo 40% ukupno projektovane proizvodnje za ovu godinu, saopšteno je iz Elektroprivrede Crne Gore (EPCG). Kako su naveli, i nakon 47 godina intezivne eksploatacije, ova velika hidroelektrana akumulacionog tipa je siguran snabdevač energijom. Iz kompanije je najavljena i gradnja HE Komarnica i Kruševo, što bi Crnu Goru učinilo moćnim energetskim sistemom.

HE Piva u svojoj skoro poluvekovnoj istoriji predstavljala je čvrst oslonac u energetskom, finansijskom i svakom drugom smislu, za našu kompaniju i elektroenergetski sistem Crne Gore, ali i za opštinu Plužine i Crnu Goru u celini – navodi se u saopštenju Elektroprivrede.

Predsednik Odbora direktora EPCG, Milutin Đukanović, naveo je da HE Piva pokazuje da smo nekada imali kalibar da gradimo grandiozne objekte, što, kako je kazao, obavezuje i našu i buduće generacije da se uloži trud kako bi se energetski sistem modernizovao.

– Naša je želja da gradimo hidroelektrane Komarnicu i Kruševo, što bi nas učinilo veoma moćnim energetskim sistemom i u regionalnom i evropskim okvirima. Naše kočnice u privredi generalno jesu komplikovane regulative, nesređeni javni registri i manjak stručnog kadra. Potrebno je uvezivanje svih društvenih činilaca, jer se samo tako mogu realizovati projekti od opšteg interesa – kazao je Đukanović.

On je izrazio zadovoljstvo dosadašnjom realizacijom projekta Solari, zahvaljujući kojem smo nakon četdeset godina dobili prve kilovat sate električne energije iz novog izvora.

HE Piva, navode iz kompanije, i kad se suočava sa objektivnim okolnostima koje ne dozvoljavaju da radi punim kapacitetom, uspeva da opravda očekivanja.

– To najpre zahvaljujući izuzetnom kolektivu i zaposlenima čija posvećenost, odgovornost i doprinos i u HE Piva, kao i u ostalim delovima EPCG, garantuju da će se u delo sprovesti sve ideje i planovi sa osnovnim ciljem prevazilaženja energetskog deficita i stvaranja uslova za intezivniji razvoj – stoji u saopštenju.

Izvršni direktor Nikola Rovčanin kazao je da svaki kilovat sat treba ceniti, jer je zlata vredan i najavio da se sa velikim ambicijama razmišlja o revitalizaciji i modernizaciji ovog, ali i svih ostalih energetskih objekata u sastavu EPCG.

Kako je rekao, nesporan je značaj ovog energetskog objekta za Plužine, a EPCG će nastoji da se adekvatno i oduži za korišćenje resursa.

– Namerili smo takođe da gradimo i nove izvore zelene energije. Cilj nam je da smanjimo energetski deficit i obezbedimo energiju preko potrebnu za intenzivan i stabilan razvoj našeg privrednog sistema i društva u celini.

Siguran sam da ćemo dobro promišljenim potezima, uz optimalno raspolaganje postojećim resursima u tome i uspeti i da ćemo u narednim godinama obezbediti nove megavat sate iz obnovljivih izvora energije zahvaljujući pametnoj valorizaciji ogromnih solarnih, vetro i hidro potencijala – istakao je Rovčanin.

Direktor HE Piva, Nikola Daković, podsetio je na istorijat hidroelektrane odajući zahvalnost svima koji su učestvovali u njenoj gradnji, ali i onima koji su radili i danas rade u njoj.

– Hidro akumulacija HE Piva na početku 2023. godine raspolagala je potencijalom za proizvodnju 236.127 GWh električne energije, što je na nivou 87,45% energetske vrednosti maksimalne zapremine. Od početka godine, zaključno sa 27. martom, uspjeli smo da proizvedemo 288.603,75 MWh električne energije, što je 38,5% ukupno projektovane godišnje proizvodnje – naveo je Daković.

Delegacija EPCG u sastavu Milutin Đukanović, Nikola Rovčanin i Nikola Daković položili su venac na spomenik i minutom ćutanja odali poštu radnicima koji su poginuli tokom izgradnje HE Piva.

HE Piva je velika hidroelektrana akumulacionog tipa sa jednom od najviših betonskih lučnih brana u svetu. Akumulacija HE Piva duga je oko 40 km, korisne zapremine 746 miliona metara kubnih vode. Kao pribransko postrojenje sa velikom korisnom zapreminom akumulacije, HE Piva je fleksibilan izvor energije i snage.

Zbog specifičnih topografskih karakteristika terena kompletno postrojenje urađeno je ispod površine zemlje. Može se upotrijebiti u bilo koje vreme i za bilo koju od potreba elektroenergetskog sistema u punom iznosu raspoložive količine vode u akumulaciji.

Sign up for updates & special reports

error: Content is protected !!