Grčka: IPTO planira nove interkonekcije na Balkanu

, Region energetika

Nove međunarodne energetske interkonekcije i povećana otpornost prenosne mreže glavna su dva fokusa desetogodišnjeg plana razvoja grčkog Nezavisnog operatora prenosa električne energije (IPTO ili Admie), koji je u procesu konsultacija.

Konkretno, novi plan predviđa ukupne investicije od 4 milijarde evra u periodu od 2023. do 2032. godine, pri čemu je više od polovine kapitalnih izdataka predviđeno za period do 2026. godine.

Osnovni ciljevi desetogodišnjeg plana operatora prenosnog sistema zemlje su nadogradnja međunarodnih elektroenergetskih interkonekcija; napredak na novoj interkonekciji sa Egiptom, projektu koji je prvi put uključen nakon sporazuma dve zemlje; potraga za najboljom implementacijom za novu interkonekciju sa Italijom.

Nova interkonekcija sa Bugarskom je u završnoj fazi, a tender će biti zaključen u januaru 2022. godine. Očekuje se da će projekat povećati kapacitet u pravcu Bugarska-Grčka na 1.350 MW i Grčka-Bugarska na 800 MW.

Takođe, TAIPTO je započeo procedure za novu interkonekciju Grčka-Albanija.

Drugi glavni cilj je modernizacija grčke prenosne mreže korišćenjem najnovijih tehnologija.

Nove interkonekcije unaprediće međunarodnu trgovinu i sigurnost snabdevanja na Balkanu

Grčka, Albanija i Severna Makedonija su među tržištima u regionu Balkana koja karakteriše neto uvoz električne energije. Stoga se očekuje da će svako unapređenje prenosne mreže u okviru balkanske ose sever-jug, koja povezuje ove zemlje, doneti značajne koristi.

Glavne interkonekcije završene u poslednjih nekoliko godina su Štip (Severna Makedonija) – Vranje (Srbija), Tirana 2 (Albanija) – Kosovo B, Lastva (Crna Gora) – Viljanova (Italija), Bitolj (Severna Makedonija) – Elbasan (Albanija) i Rešica (Rumunija) – Pančevo (Srbija).

Očekuje se da će druga 400 kV interkonekcija Grčka-Bugarska (Nea Santa – Marica istok) dodatno povećati nivo povezanosti u regionu. To je evropski projekat od zajedničkog interesa (PCI) i očekuje se da poveća protoke u pravcu Grčka-Bugarska na 800 MW i  u pravcu Bugarska-Grčka na 1.350 MW. Izgradnja na bugarskoj strani počela je 2020. godine, dok se u Grčkoj očekuje skori početak radova i završetak do kraja 2022. godine.

Očekuje se da će druga interkonekcija između Grčke i Italije povećati bilateralne protoke sa 500 MW na 1.000 MW. IPTO i Terna su zaključili studiju izvodljivosti i rade na izradi preostalih potrebnih dokumenata i studija.

Pored toga, IPTO i severnomakedonski MEPSO su predložili nadogradnju postojeće 400 kV interkonekcije Meliti – Bitolj i očekuje se napredak na studiji izvodljivosti u bliskoj budućnosti.

Radna grupa Grčke, Bugarske i Turske ispituje različite scenarije za povećanje kapaciteta između njihovih elektroenergetskih sistema. Predložena su dva nova projekta, 400 kV linija Grčka – Turska i nova 400 kV linija Bugarska – Turska.

U toku su preliminarni razgovori između IPTO-a i albanskog operatera OST o mogućnosti izgradnje nove 400 kV interkonekcije.

Osim na Balkan, IPTO se takođe fokusira na velike interkonekcije u regionu Mediterana. Najznačajniji projekat je Evroazijski interkonektor između Grčke, Kipra i Izraela.

Izvor: balkangreenergynews.com