Grčka: PPC prodao 1.740 GWh na bazi lignita za 2022. godinu

, Region energetika

Grčka Elektroprivreda PPC napreduje punom parom sa prodajom pakete električne energije na bazi lignita konkurentnim snabdevačima, u sklopu nedavnog antimonopolskog sporazuma postignutog između ministarstva energetike i Evropske komisije.

Paketi električne energije na bazi lignita koje PPC nudi rivalima pokrivaju sva četiri kvartala 2022. godine a do sada je prodato 1.740 GWh za narednu godinu.

PPC mora da proda konkurentnim snabdevačima pakete električne energije na bazi lignita procenjene na nešto više od 2.100 GWh za prvi, drugi i treći kvartal 2022. godine.

Do sada je prodato 475 GWh za prvi kvartal, 382 GWh za drugi kvartal, 386 GWh za treći kvartal i 497 GWh za četvrti kvartal.

Transakcije za najveći deo od ukupno 1.740 GWh električne energije na bazi lignita obavljene su putem Evropske energetske berze, dostigavši 1.697 GWh.

Transakcije putem grčke energetske berze bile su ograničene na 43 GWh, za količine koje se odnose na prvi kvartal 2022. godine. PPC je ponudio veće količine ali nije privukao kupce.

Analitičari su ovu rezervu delimično pripisali nepovoljnim uslovima sa kojima se trenutno suočavaju domaći snabdevači, koji su, usled izuzetno visokih veleprodajnih cena električne energije, primorani da potroše daleko veći deo novčanog toka na kupovinu električne energije pokrivajući trenutne potrebe kupaca, što je sprečilo razmatranje fjučers ugovora.

Izvor: energypress.eu