Grčka: Ukinuta doplata od 10 evra po MWh za gas korišćen za proizvodnju električne energije

, Region energetika

Snabdevači električnom energijom u Grčkoj više neće uključivati u svoje tarife posebnu doplatu od 10 evra po MWh, koja se odnosila na prirodni gas korišćen za proizvodnju električne eneregije, nakon što je ova ova vanredna mera ukinuta.

Prodavci električne energije u zemlji trenutno rade na postavljanju tarifa za april, koje bi trebale da budu objavljene u ponedeljak, na osnovu nedavno usvojenog zakona koji zahteva od snadevača da objavljuju cene za svaki naredni mesec do 20. u tekućem mesecu.

Iako se pomenuta doplata neće ubuduće primenjivati, proizvođači električne energije ipak nisu u potpunosti pošteđeni vanrednih doprinosa. Amandman koji je stupio na snagu u martu zahteva od proizvođača da mesečno državi uplaćuju sumu koja je jednaka 5 odsto cene prirodnog gasa na referentnoj evropskoj berzi TTF.

Procenjuje se da je doplata od 10 evra po MWh na prirodni gas koji se koristi za proizvodnju električne energije povećala račune kupaca na maloprodajnom tržištu za 18 do 20 evra po MWh.

Iako eventualni trošak za potrošače na osnovu nove doplate zasnovane na indeksu TTF i dalje nije poznat, on će definitivno biti niži od troškova koji su proizilazili po osnovu paušalne doplate. S obzirom na pad cena na TTF-u, to će značiti niže troškove za proizvođače električne energije, što će zatim omogućiti snabdevačima da ponude niže maloprodajne cene.

Očekuje se da će snabdevači u ponedeljak objaviti niže cene za april s obzirom da su beleži pad veleprodajnih cena električne energije i TTF indeksa.

Nezavisni snabdevači bi trebali da ponude cene od oko 0,2 evra po kWh, što je za 0,02 do 0,03 evra po kWh manje u odnosu na mart. Elektroprivreda PPC bi mogla da spusti cene i ispod 0,2 evra po kWh.

Ove u suštini neće uticati na konačni račun za potrošače koje subvencioniše država. Međutim, smanjiće troškove vlade u Atini koja održava maloprodajne cene električne energije na nivou između 14 i 16 centi po kWh.

Sign up for updates & special reports

error: Content is protected !!