Hrvatska: Aukcije za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka

26. November 2020. / Region energetika

Hrvatski operator prenosnog sistema objavio je Pravila za sprovođenje aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnoj mreži putem trgovinske platforme za trgovanje CROPEX-a za 2021. godinu.

Sve zainteresovane strane mogu da podnesu zahtev za učešće u aukciji, navodi se u saopštenju objavljenom na vebsajtu CROPEX-a.

HOPS će u saradnji sa CROPEX-om, sprovesti aukcije za definisane proizvode:

Isporuka godišnjeg baznog proizvoda 5 MWh/h električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnoj mreži u 2021. godini; i

Isporuka mesečnog baznog proizvoda 5 MWh/h električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnoj mreži za januar 2021. godine.

Datum održavanja aukcije HOPS će objaviti najkasnije tri radna dana pre održavanja same aukcije, navodi se u saopštenju.

Izvor: cropex.hr

Skinite kao PDF :

Download PDF