Hrvatska, CROPEX: Uspešno završena prva aukcija za prodaju električne energije iz EКO bilansne grupe

27. November 2019. / Region energetika

Prva aukcija za prodaju električne energije iz EKO bilansne grupe od strane HROTE putem platforme za trgovinu CROPEX, uspešno je realizovana 25. novembra 2019. godine, saopštio je CROPEX.

Na prvoj aukciji za prodaju električne energije iz bilansne grupe EKO u 2020. godini (60 MWh/h – bazni proizvod), koja je održana putem platforme za trgovanje CROPEX, uzelo je učešće ukupno sedam registrovanih tržišnih učesnika.

HROTE prodao ukupan iznos ponuđen na aukciji od 60 MWh/h, koji je podeljen na ukupno dva učesnika aukcije. Prosečna ponderisana prodajna cena iznosila je 57,07 evra po MWh/h.

Metoda određivanja cene na aukciji bila je plaćanje prema ponudi (Pay as Bid).

Izvor: cropex.hr

Skinite kao PDF :

Download PDF