Hrvatska: HEP dobio odobrenje vlade za sporazume sa bankama

13. March 2020. / Region energetika

Vlada u Zagrebu je na ovonedeljnoj sednici dala saglasnost Hrvatskoj elektroprivredi (HEP) za sklapanje okvirnih sporazuma o finansiranju sa pet banaka – Erste&Steiermärkische bankom, Hrvatskom poštanskom bankom (HPB), OTP bankom, Privrednom bankom Zagreb (PBZ) i Raiffeisenbank Austria (RBA).

Ukupan iznos tih srednjoročnih višenamenskih limita/okvira i okvirnih sporazuma o finansiranju je milijardu kuna (131,6 miliona evra), odnosno po 200 miliona kuna (26,3 miliona evra) sa svakom bankom.

„HEP praktuje ugovaranje srednjoročnih okvirnih linija sa domaćim bankama od 2013. godine, što je pokrenuto kao mera radi sprečavanja pada kreditnog rejtinga kompanije, a što se godinama pokazalo kao dobra praksa i sa strane gledišta rejting agencija na HEP, kao i samog poslovanja HEP-a“, obrazložila je Vlada, dodajući kako ugovaranje srednjoročnog višenamenskog limita/okvira nema uticaj na državni budžet, s obzirom na to da ne sadrži komponentu državne garancije, već se odobrava na osnovu samostalne ocene kreditnog profila/rizika HEP-a.

Takođe, napominje Vlada, radi se o neobvezujućem ugovornom dokumentu, čija će realizacija isključivo zavisiti od potreba HEP-a i mogućnosti banke u datom trenutku.

Izvor: energetika-net.com

Skinite kao PDF :

Download PDF