Hrvatska: HEP ODS pokreće projekat pametne mreže

12. October 2020. / Region energetika

Hrvatski Operator distributivnog sistema (HEP ODS) predstavio je prošle nedelje pilot projekat uvođenja naprednih mreža, sufinansiran sredstvima EU.

Ukupna vrednost projekta je 176,83 miliona kuna (23,3 miliona evra), od čega 85% čine bespovratna sredstva iz Evropskog fonda za regionalni razvoj, saopšteno je iz HEP-a. Uz to, HEP ODS će samostalno uložiti dodatnih 52 miliona kuna (6,9 miliona evra), tako da će ukupna vrednost investicije u napredne mreže iznositi gotovo 230 miliona kuna (30,5 miliona evra).

„U idućih 10 godina, s obzirom na ciljeve Evropske unije, ali i nacionalne ciljeve koji su predstavljeni u svim našim strateškim dokumentima poput Strategije energetskog razvoja i Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana, očekujemo fleksibilizaciju mreže i razvijanje modernoga sistema koji će spremno moći da prihvati veliku količinu obnovljivih izvora energije u sistem“, rekao je Tomislav Ćorić, ministar privrede i održivog razvoja.

Pilot projekt uvođenja naprednih mreža, koji će HEP ODS realizovati do kraja 2022. godine, odnosi se na digitalizaciju dela elektrodistributivne mreže u Hrvatskoj. Projektom će se povećati efikasnost distribucije električne energije, stvoriti preduslovi za povećanje pouzdanosti napajanja električnom energijom, povećati broj korisnika s pristupom naprednoj mreži i stvoriti preduslovi za dalju integraciju distribuiranih izvora.

Ovim projektom, HEP ODS ulaže u tri funkcionalna područja napredne elektrodistributivne mreže: naprednu mernu infrastrukturu, razvoj i optimizaciju konvencionalne mreže i automatizaciju srednjonaponske mreže.

„Pilot projekt uvođenja naprednih mreža jedan je od prvih energetskih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj sufinansiran sredstvima Evropske unije, a sufinansirani deo do sada je najveći ugovoreni iznos bespovratnih sredstava koje je Hrvatska elektroprivreda dobila iz EU fondova. U HEP-u smo spremni da budemo nosioci energetske tranzicije Hrvatske prema niskougljičnom društvu, što smo potvrdili uspešnim pokretanjem obnovljivog scenarija razvoja. Važan element tog scenarija je i pouzdan, savremen, efikasan i fleksibilan sistem distribucije električne energije, utemeljen na konceptu naprednih mreža“, istakao je Frane Barbarić, predsednik Uprave HEP-a.

Aktivno upravljanje potrošnjom

U sklopu projekta, uspostaviće se napredna merna infrastruktura, koja će omogućiti preciznije izračunavanje gubitaka i lociranje područja sa povećanim gubicima u distributivnoj mreži, praćenje potrošnje električne energije i aktivno upravljanje potrošnjom na nivou krajnjih korisnika.

U tu svrhu, u 6.125 transformatorskih stanica ugradiće se sumarna brojila, a kod krajnjih kupaca će se 24.000 postojećih brojila zameniti naprednim brojilima. Razvoj i optimizacija konvencionalne mreže obuhvatiće zamenu postojećih 449 transformatora novim, energetski efikasnijim transformatorima, što će doprineti smanjenu tehničkih gubitaka.

Automatizacija srednjonaponske mreže obuhvatiće ugradnju 670 daljinski upravljivih uređaja, što će povećati pouzdanost napajanja smanjenjem trajanja neplaniranih prekida i stvoriti tehničke preduslove za širu integraciju obnovljivih izvora u elektrodistributivnu mrežu.

Izvor: energetika-net.com

Skinite kao PDF :

Download PDF