Hrvatska: HEP se zadužuje za 175 miliona evra

, Region energetika

Vlada u Zagrebu dala je saglasnost Hrvatskoj elektroprivredi za kreditno zaduženje kod OTP banke Split u ukupnom iznosu od 1,314 milijardi kuna (175 miliona evra), za  finansiranje opštih poslovnih potreba. Radi se o dva kredita, od 385 miliona kuna i 929 miliona kuna (51 milion evra i 124 miliona evra). 

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović rekao je da HEP planira da se zaduži kroz navedena dva kredita jer je 2015. godine izdao obveznice od 550 miliona dolara uz kamatnu stopu od 5,87%, dok zaduženje kod OTP banke ima bitno niže kamate. 

Za jedan kredit kamata je 0,62%, a za drugi 0,42%. Refinansiranjem će HEP ostvariti određene uštede zbog velike razlike u kamati, rekao je Filipović. 

HEP je 2015. godine na Luksemburškoj berzi izdao obveznicu na 550 miliona USD, sa kamatnom stopom od 5,87% sa polugodišnjom otplatom, a dospevaju na naplatu u oktobru 2022. godine.

Ta dolarska obveznica je iskorišćena primarno za otkup postojećih evroobveznica iz 2012. godine, dok je ostatak (manje od 20% posto novog iznosa izdanja) namenjen za finansiranje kapitalnih investicija HEP-a, objavio je HEP tom prilikom.

Izvor: energetika-net.com