Hrvatska: HOPS najavio aukciju za pokrivanje gubitaka

3. July 2020. / Region energetika

Hrvatski operator prenosnog sistema, HOPS, najavio je 1. jula aukciju za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnoj mreži za 2021. godinu, putem platforme za trgovanje CROPEX-a.

Sve zainteresovane strane, u skladu sa Pravilima za sprovođenja nadmetanja za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnoj mreži putem platforme za trgovanje CROPEX-a za 2021. godinu, pozvane su da podnesu zahtev za učešće u javnom nadmetanju.

Rok za podnošenje zahteva je 10. jul 2020. godine.

Izvor: cropex.hr

Skinite kao PDF :

Download PDF