Hrvatska: HOPS najavljuje aukcije za pokrivanje prenosnih gubitaka

18. March 2020. / Region energetika

Hrvatski operator prenosnog sistema HOPS objavio je 17. marta da će održati aukcije za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnoj mreži za 2021., 2022. i 2023. godinu, putem platforme za trgovanje CROPEX.

Sve zainteresovane strane, u skladu sa Pravilima za sprovođenje aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnoj mreži putem platforme za trgovanje CROPEX, pozvane su da podnesu Zahtev za učešće u javnom nadmetanju.

HOPS će u saradnji sa CROPEX-om, odabrati najpovoljnije ponuđače za definisane proizvode u sledećem obliku: grupa 1 – isporuka električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnoj mreži u 2020.  godini; grupa 2 – isporuka električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnoj mreži u 2022. godini; grupa 3 – isporuka električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnoj mreži u 2023. godini.

Zahtev za učešće na aukciji podnosi se HOPS-u do 26. marta, odnosno najkasnije dva radna dana pre sprovođenja aukcije do 13:00 sati.

HOPS će na svom internet sajtu naknadno objaviti informaciju o planiranom sprovođenju nadmetanja tri radna dan unapred.

Izvor: cropex.hr

 

Skinite kao PDF :

Download PDF