Hrvatska: HROTE prodao sve garancije porekla na novembarskoj aukciji

, Region energetika

Na aukcijama garancija porekla električne energije proizvedene u septembru i oktobru 2021. godine u postrojenjima povlašćenih proizvođača u sistemu podsticaja, koje su održane 23. novembra 2021. godine, prodat je celokupni iznos stavljen na četiri odvojene aukcije – ukupno 347.603 garancija porekla. 

Aukcije garancija porekla su organizovane kao četiri paralelne aukcije. Uz garancije porekla iz vetroelektrana, prodavale su se i garancije iz postrojenja koja koriste biomasu, na IT trgovačkoj platformi Hrvatske berze električne energije (CROPEX). 

Tako je na aukciji garancija porekla iz vetroelektrana s početkom trajnog pogona od 1. aprila 2015. (električna energija proizvedena u septembru i oktobru ove godine) prodato ukupno 177.220 garancija porekla, po ceni od 0,7 evra po GP, javlja CROPEX.

Zatim, na aukciji garancija porekla iz vetroelektrana s početkom trajnog pogona starijim od 1. aprila 2015. (električna energija takođe proizvedena u septembru i oktobru 2021.) prodato je ukupno 62.263 garancija porekla, po ceni od 0,67 evra po GP. 

Na aukciji za garancije porekla iz biomase s početkom trajnog pogona od 1. aprila 2015. čija je instalirana snaga manja od 5 MW (električna energija proizvedena u septembru i oktobru) prodato je ukupno 57.958 garancija porekla po ceni od 2,21 evra po GP.

Na aukciji garancija projekla iz biomase s početkom trajnog pogona od 1. aprila 2015. čija je instalirana snaga veća od ili jednaka 5 MW (električna energija proizvedena u septembru i oktobru 2021.) prodato je ukupno 40.160 garancija porekla po ceni 0,58 evra po jedinici. 

Izvor: cropex.hr