Hrvatska: Končar gradi dve solarne elektrane za INA-u

, Region energetika

INA je sa kompanijom Končar – Inženjering za energetiku i transport (KET) potpisala ugovor za glavnog izvođača radova na projektima izgradnje modernih solarnih elektrana Virje i Sisak.

Solarna elektrana Virje nalaziće se na lokaciji objekata INA-e za preradu gasa Molve i trenutno je najveća solarna elektrana u izgradnji u Hrvatskoj. Solarna elektrana u Sisku gradiće se na industrijskoj lokaciji u gradu i jedan je od projekata za transformaciju tog područja u moderan industrijski centar.

Elektrane će zajedno proizvoditi 16.000 MWh električne energije godišnje, kolika je i prosečna potrošnja 4.800 domaćinstava u Hrvatskoj.

„Ovi projekti još su jedan korak u procesu transformacije INA-e u energetsku kompaniju te su u skladu s našim razvojnim smernicama. Cilj nam je da nadogradimo postojeći lanac vrednosti, a ove solarne elektrane početak su stvaranja održivog portfolija u proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora“, rekao je Sándor Fasimon, predsednik Uprave INA-e.

Jaka međunarodna konkurencija

U izgradnji solarnih elektrana koristiće se najnovija tehnološka rešenja. Za njihovu implementaciju zadužen je Končar.

„Izuzetno nas veseli što je ugovor za izgradnju dve solarne elektrane Končar izborio u jakoj međunarodnoj konkurenciji ponuđača. U svim trafostanicama ugradiće se Končareva oprema, a kao okosnica digitalizacije postrojenja upotrebiće se naša platforma PROZA NET. Ovim ugovorom, Končar učvršćuje mesto vodeće regionalne kompanije u području izgradnje i revitalizacije postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, a svojim rešenjima, iskustvom i stručnošću nastavljamo da predvodimo energetsku tranziciju i pridonosimo dekarbonizaciji elektroenergetskog sektora Hrvatske”, izjavio je Gordan Kolak, predsednik Uprave Končara.

Očekivani početak gradnje solarnih elektrana Virje i Sisak jest proleće 2022. godine, dodaje INA.

Izvor: energetika-net.com

Nakon dovršetka i puštanja u rad, najkasnije tijekom 2023., proizvedenu električnu energiju INA će isporučivati u javnu distribucijsku elek