Hrvatska: Objava početnih prekograničnih kapaciteta za IDM

15. May 2020. / Region energetika

CROPEX objavljuje da je svim zainteresovanim stranama omogućen pristup početnim prekograničnim kapacitetima raspoloživim za implicitnu dodelu u okviru trgovanja na jedinstvenom kaplovanom tržištu unutar dana (SIDC).

Početni prekogranični kapaciteti raspoloživi za implicitnu dodelu na hrvatsko-slovenačkoj i hrvatsko-mađarskoj granici objavljivaće se jedan dan ranije, odnosno svakog dana u 22:00 za trgovanje proizvodima električne energije na CROPEX-ovom tržištu unutar dana (IDM) sledećeg dana.

Izvor: cropex.hr

Skinite kao PDF :

Download PDF