Hrvatska: Povećan samostalni kreditni rejting HEP-a

28. November 2019. / Region energetika

Kreditna agencija Standard & Poor’s (S&P) podigla je ocenu kreditnog rejtinga Hrvatske elektroprivrede na bb +. Istovremeno, potvrđen je dugoročni kreditni rejting HEP-a (BB +), uz stabilne izglede kretanja ocene rejtinga, koji se u skladu sa metodologijama agencije S&P za preduzeća u državnom vlasništvu formira na osnovu samostalne ocene kreditnog rejtinga i ocene rejtinga Hrvatske kao vlasnika HEP-a.

U izveštaju agencije S&P, objavljenom 26. novembra, navodi se da je HEP poboljšao upravljanje u pogledu izloženosti veoma promenjivim hidrološkim uslovima i fluktuacijama cena energenata. Navodi se kako je HEP-ova postepena, ali jasna transformacija usmerena na smanjenje volatilnosti dobiti, zaštitila finansijske pokazatelje tokom poslednjeg sedmogodišnjeg ciklusa u kojem su se smenjivale loše i povoljne hidrološke okolnosti, saopštila je Hrvatska elektroprivreda.

Uticaj volatilnosti

Analitičari agencije S&P ističu da je poboljšanje samostalne ocene kreditnog rejtinga kompanije rezultat očekivanja da će se smanjiti volatilnost HEP-ove dobiti pod uticajem hidroloških uslova ili cene energenata. Oni veruju da će HEP i dalje biti pod uticajem volatilnosti karakteristične za proizvodnju iz hidroelektrana, ali da će je bolje kontrolisati.

Takođe se ističe da je HEP restrukturirao svoje poslovanje kako bi osigurao dugoročnu efikasnost i fleksibilnu strukturu troškova na nivou Grupe, pa se očekuje da će HEP nastaviti da ostvaruje dobre poslovne rezultate.

Ubrzana gradnja

„Izuzetno smo zadovoljni povećanjem samostalne ocene kreditnog rejtinga što je jasna potvrda aktivnog i kvalitetnog upravljanja ukupnim poslovanjem HEP grupe. Ova ocena predstavlja priznanje Hrvatskoj elektroprivredi za kontinuirano efikasno upravljanje spoljašnjim i unutrašnjim činiocima poslovanja. Zadržavanje snažnog tržišnog položaja u višegodišnjem razdoblju, finansijska likvidnost i stabilnost, HEP čine snažnom kompanijom, spremnom za uspešno poslovanje i otpornom na moguće nepovoljne promene u poslovnom okruženju. Pokrenuta ubrzana izgradnja novih i rekonstrukcija i modernizacija postojećih energetskih kapaciteta u skladu sa obnovljivim scenarijem razvoja HEP-a, strateškim dokumentima Republike Hrvatske i globalnim energetsko-klimatskim ciljevima i trendovima dodatno će povećati buduću operativnu efikasnost HEP grupe“, izjavio je Frane Barbarić, predsednik Uprave HEP-a.

Izvor: energetika-net.com

Skinite kao PDF :

Download PDF