Hrvatska: SE Promina, snage 150 MW, dobila zeleno svetlo

, Region energetika

Hrvatsko Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je nacrt rešenja kojim je Sunčana elektrana Promina, priključne snage 150 MW, investitora Acciona energije u Šibensko-kninskoj županiji, prihvatljiva za životnu sredinu i ekološku mrežu.

Prema raspoloživim izračunima proizvodnja iz SE na Miljevačkom platou procjenjuje se na oko 274 GWh, a elektrana se sastoji od dva polja – SE Promina Jug (oko 90 MW) na 162 hektara na lokaciji Razvođe i SE Promina Sever (oko 60 MW) na lokaciji Mratovo, na 122 ha. Dakle, reč je o površini od ukupno 284 ha.

Ako se izgradi, biće to najveća neintegrisana solarna elektrana u Hrvatskoj, a vrednost investicije se u međuvremenu smanjila na ispod 100 miliona evra, pošto će gradnja još pričekati.

Ugovor s HOPS-om

SE Promina već ima predugovor o priključenju, što je retkost među projektima na listi HOPS-a za priključenje, na kojoj su trenutno projekti priključne snage čak 8.203 MW. U sklopu projekta Acciona Energia će graditi 400 kV transformatorsku stanicu o svom trošku i objekt će predati HOPS-u, koji će solarnu elektranu priključiti na postojeći DV 400 kV Konjsko-RHE Velebit.

Prema nacrtu rešenja Ministarstva od 31. marta, Acciona će mora da sprovede niz mera zaštite životne sredine i ublažavanja uticaja na ekološku mrežu tokom pripreme i gradnje, a sve mere mora da ugradi i u Glavni projekt. Nosilac zahvata tako mora da zaobiđe potencijalna prebivališta šišmiša u okolnim speleološkim objektma.

Acciona će morati da koristi antirefleksivne slojeve na fotonaponskim modulima kako bi se izbegao efekat vodene površina i da osigura razmak među modulima da bi se izbegla kolizija ptica. Na području solarne elektrane sprovešće se dvogodišnje praćenje ciljanih vrsta ptica. Tu je još niz drugih mera, a Ministarstvo ima pravo da opozove Rešenja ako nosilac ne postupa u skladu s njim.

Projekti u razvoju

Acciona je svoju prvu i jedinu vetroelektranu u Hrvatskoj u rad pustila još 2013. godine, a reč je o VE Jelinak snage 30 MW. Kako je rekao direktor Acciona Energije za Hrvatsku Aljoša Pleić, početak gradnje SE Promina očekuje se verojatno 2023. godine, jer sada treba ishoditi lokacijsku i građevinsku dozvolu.

Izvor: energetika-net.com