Hrvatska, Slovenija: NE Krško proizvela više od šest milijardi kWh u 2020. godini

8. January 2021. / Region energetika

Nuklearna elektrana Krško proizvela je više od šest milijardi kWh električne energije u 2020. godini. Ovako visoko nivo proizvodnje oostvaren je tek po drugi put od početka radnog veka NE Krško. Prvi put to je postignuto u 2014. godini.

„Ostvarena proizvodnja je za nešto više od jednog postotka veća od planirane, što je rezultat kvalitetno izvedenog remonta u 2019., savesnog pogonskog nadzora i promišljenog održavanja kao i povoljne hidrologije i posledično dobrog termodinamičkog iskorištenja elektrane“, izvestila je NE Krško.

Izazovi za NE Krško u 2021. godini biće očuvanje visokog nivoa sigurnosti i pogonske efikasnosti i uspešan remont na proleće, završavanje projekata Programa nadgradnje sigurnosti i administrativni postupci za produžetak pogonskog veka elektrane.

Izvor: energetika-net.com

Skinite kao PDF :

Download PDF