Mađarska: EIB investira 120 miliona evra u modernizaciju električne mreže u jugoistočnoj Mađarskoj

8. October 2020. / Region energetika

Evropska investiciona banka i mađarska elektroprivredna kompanija MVM potpisale su ugovor o kreditu u iznosu od 120 miliona evra za modernizaciju, digitalizaciju i proširenje kapaciteta elektroenergetske mreže u jugoistočnoj Mađarskoj, saopštava EIB.

Ukupna investicija EIB-a u mađarski energetski sektor sada iznosi 1,26 milijardi evra, dodaje se u saopštnju objavljenom na sajtu banke.

„Investicija će omogućiti MVM-u da testira napredne šeme merenja, održi kvalitet usluge, zadovolji rastuću tražnju za električnom energijom u regionu, unapredi pouzdanost mreže za snabdevanje i integriše nove proizvodne kapacitete obnovljive energije za oko 785.000 kupaca u okruzima Bač-Kiskun, Bekeš, Čongrad-Csanad i Pešta“, navodi EIB.

Projektni program obuhvaćen finansiranjem sastoji se od jačanja elektroenergetske mreže, obnove trafostanica visokog, srednjeg i niskog napona, nadzemnih vodova i podzemnih kablova i ugradnje 600 distributivnih transformatora i 210.000 naprednih brojila.

Posebne mere za zaštitu lokalnih vrsta ptica, razvijene u saradnji sa Mađarskim ornitološkim društvom, takođe će biti sprovedene u okviru investicije, uključujući zamenu nadzemnih dalekovoda podzemnim alternativama i ugradnju posebne opreme za zaštitu ptica.

„Nove šeme merenja potrošnje električne energije biće testirane u okviru pilot projekta koji se sprovodi u gradovima Kiškunmajša i Bekeščaba, gde će biti instalirano oko 210.000 modernih brojila. Pouzdana distribucija električne energije takođe će omogućiti mađarskim preduzećima i javnim institucijama da nastave sa radom čak i tokom vanrednih situacija, poput pandemije COVID-19“, dodaje se.

Ovo je sedma zajednička operacija u EIB-a i MVM-a od početka saradnje 1990. godine, prema EIB.

Izvor: eib.org

Skinite kao PDF :

Download PDF