Mađarska: MET pustio u rad nove solarne elektrane od 96 MWp

, Region energetika

Građevinski radovi na novim solarnim elektranama u vlasništvu MET grupe – Gerjen Solar Park i Sojtor Solar Park su završeni i solarne elektrane su puštene u komercijalni rad. Solarni parkovi obuhvataju površinu od ukupno 170 hektara u dve mađarske opštine, gde je postavljeno skoro 180.000 solarnih panela.

Solarni parkovi su priključeni na električnu mrežu preko novoinstaliranih visokonaponskih trafostanica. Puštanje u rad SE MET Gerjen Solar Park (snage 51 MWp) i MET Sojtor Solar Park (od 45 MWp) odvijalo se u nekoliko faza. Dve elektrane će proizvoditi zelenu električnu energiju koja će pokriti potrošnju oko 50.000 domaćinstava.

Za refinansiranje dva postojeća solarna parka (MET Dunai Solar Park i MET Kabai Solar Park), kao i za finansiranje kupovine i izgradnje tri nove solarne farme (među njima i postrojenja u Gerjenu i Sojtoru), podružnica MET grupe, MET Hungary Solar Park, uspešno je emitovala obveznicu u 2021, kojoj je naknadno dodeljen zeleni rejting.

Strategija širenja obnovljivog portfolija MET grupe predviđa dostizanje instalisanog kapaciteta od 2 GW do 2026. godine.

Kao deo ove strategije, MET grupa i Keppel Infrastructure sa sedištem u Singapuru u novembru 2022. godine su formirali joint venture kompaniju, Keppel MET Renewables, kako bi istražili potencijal obnovljive energije u Evropi. Tokom prošle godine, MET grupa je uščla na tržište obnovljivih izvora energije u četiri nove zemlje, sa akvizicijama u Španiji, Italiji, Poljskoj i Rumuniji.

Sign up for updates & special reports

error: Content is protected !!