Mađarska: MVM cilja na 1 GW solarnog kapaciteta

22. September 2020. / Region energetika

Mađarska državna kompanija MVM planira da proširi svoj solarni fotonaponski (PV) portfolio na oko 1GW u srednjem roku, saopštila je kompanija.

Ogranak kompanije za obnovljive izvore MVM Zold Generacio je krajem avgusta zatvorio tender za nove solarne fotonaponske jedinice od 0,3-60 MW svaka, kombinovanog kapaciteta 300 MW, kao deo cilja od 1 GW. Kompanija je potpisala ugovore sa ukupno sedam pobednika, a dodeljeni kapaciteti trebalo bi da budu pušteni u rad za 48 meseci.

MVM je saopštio da će projekti verovatno biti „diversifikovani u vremenu i prostoru“ i da bi čak i solarna PV jedinica snage 60 MW mogla biti izgrađena u vremenskom roku od 48 meseci uključenom u ugovore. Očekuje se da će projekti ukupno koštati 140 milijardi forinti (453 miliona dolara), što će MVM nastojati da delimično finansira iz fondova EU.

MVM trenutno koristi 188 MW solarnih PV kapaciteta. Nedavno je dovršio 45 malih jedinica u regionima Tiszantul i Transdanubia, sa ukupnim kapacitetom od 26,6 MW i očekivanom proizvodnjom od 27,8 GWh godišnje.

Solarna proizvodnja kompanije porasla je na 116 GWh prošle godine sa 21 GWh u 2018. godini, ali je i dalje imala udeo manji od 1 procentni poen u ukupnoj proizvodnji, koja iznosi 16.825 GWh.

MVM Zold Generacio takođe poseduje 23 MW kapaciteta vetra na severozapadu Mađarske.

Mađarska vlada očekuje da će povećati domaći solarni PV kapacitet na oko 3GW do 2022., odnosno 6 GW do 2030. godine, sa 1,4 GW u 2019. godini. Ukupna godišnja proizvodnja solarne energije od 926 GWh imala je učešće od 2,8% u ukupnoj proizvodnje električne energije u zemlji u 2019. godini, pokazuju podaci mrežnog operatora Mavir.

Izvor: aargusmedia.com

 

Skinite kao PDF :

Download PDF