Mađarska: MVM proširuje svoj portfolio obnovljivih izvora sa 45 solarnih elektrana

15. September 2020. / Region energetika

Mađarska državna energetska grupa MVM objavila je da je povećala svoj portfolio obnovljivih izvora izgradnjom ukupno 45 malih fotonaponskih elektrana. Kompanija je postavila 21 malu elektranu u istočnom i 24 u jugozapadnom delu Mađarske sa maksimalnim instalisanim kapacitetom od 0,5 MW.

Kao rezultat dva završena projekta, emisija gasova sa efektom staklene bašte smanjiće se za skoro 30.000 tona godišnje. Ukupni instalisani kapacitet novoizgrađenih sistema za proizvodnju električne energije u dve regije je 26,6 MWp.

MVM grupa trenutno poseduje 110 solarnih parkova širom zemlje. Ove jedinice svake godine proizvedu više od 110 GWh električne energije, što pokriva godišnju potrošnju oko 50.000 domaćinstava, odnosno više od 100.000 ljudi, navodi se u saopštenju kompanije.

Oba projekta podržao je Operativni program EU za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti (KEHOP), koji za cilj ima unapređenje energetske efikasnosti, smanjenje emisija i povećanje udela decentralizovanih, ekološki prihvatljivih obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije.

MVM ističe da solarne elektrane doprinose smanjenju emisije ugljenika u sektoru proizvodnje električne energije, što omogućava postizanje ciljeva utvrđenih u Nacionalnoj energetskoj strategiji.

U dugoročnoj energetskoj strategiji Mađarske, vlada je postavila cilj da do 2030. godine 90 odsto proizvodnje električne energije u zemlji bude karbon-neutralno. Postizanje ovog cilja temelji se na značajnom proširenju solarnih i nuklearnih kapaciteta.

Prema mađarskom operateru prenosnog sistema, ukupni solarni kapacitet zemlje iznosi oko 1,5 GW. Vlada planira da rasporedi dodatne solarne kapacitete koji će dostići 6.000 MW do 2030., odnosno 12.000 MW do 2040. godine.

U junu, mađarski parlament usvojio je novi zakon kojim se potvrđuje, kao pravno obavezujući, cilj postizanja klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Izvor: ceenergynews.com

Skinite kao PDF :

Download PDF