Mađarska: Pad uvoza električne energije sa Balkana zbog održavanja interkonekcije sa Srbijom

, Region energetika

Mađarske dan unapred cene ostale su relativno stabilne u periodu od 21. januara do 3. februara 2023, zahvaljujući stabilnoj domaćoj potražnji, niskim cenama gasa i uravnoteženim uslovima snabdevanja.

U ovom periodu, prosečna cena za bazno opterećenje na dan unapred tržištu na berzi u Budimpešti HUPX dostigla maksimalni nivo od 200 evra po MWh, ali se ubrzo povukla na 150 evra po MWh. Prosečna cena u januaru iznosila je 149 evra po MWh.

Domaća potrošnja električne energije minimalno je porasla uprkos hladnijem vremenu u poređenju sa prvim nedeljama januara.

Na strani ponude, neto uvoz je pao zbog nižeg uvoza sa Balkana zbog održavanja interkonekcije Mađarska – Srbija.

Tranzitna potražnja u regionu Balkanu skočila je početkom februara, kompenzovana većim prilivima iz Slovačke i Austrije.

Ispad u mađarskoj termoelektrani na lignit Matra, snage 500 MW, nadoknađen je relativno visokom proizvodnjom solarne energije u pojedinim danima.

Stabilne i relativno niske cene gasa su takođe pomogle stabilizaciji cena terminskih ugovora. Bazno opterećenje za mesec unapred palo je ispod 150 evra po MWh, pre nego što se stabilizovalo na 155 evra po MWh sa prelaskom na martovske ugovore, pokazuju podaci berze.

Premija u odnosu na nemački ugovor za mesec unapred smanjena je ispod 20 evra po MWh.

Bazno opterećenje za naredni kvartal kretalo se na sličan način, a ugovori su zatvareni na 158 evra po MWh.

Sign up for updates & special reports

error: Content is protected !!