Mađarska: Početak proizvodnje električne energije u NE Paks II očekuje se 2029-2030.

, Region energetika

Projekat izgradnje dva nova bloka mađarske nuklearne elektrane Paks realizuje se u skladu sa planom i očekuje se da će oni početi sa radom 2029-2030. godine, izjavio je u ponedeljak Aleksandr Merten, zamenik direktora Rosatom ASE engineering-a na panel diskusiji u Budimpešti. 

On je rekao da su u toku radovi na izgradnji projektnih zgrada, kao što su postrojenja za betoniranje i montažu čeličnih delova, skladišta, komunalni i zemljani radovi.

Rosatom sarađuje i sa Paks II Zrt, kompanijom koja upravlja nadogradnjom, na izradi dokumentacije i očekuje dobijanje dozvole za implementaciju, rekao je Marten.

Osim što upravlja projektom nadogradnje NE Paks, Rosatom takođe jača svoju tržišnu poziciju u Mađarskoj, rekao je Merten, napominjući da kompanija radi na uspostavljanju zajedničkih preduzeća (joint venture) sa mađarskim partnerima u oblasti nuklearne energije, uključujući zdravstvenu zaštitu.

Merten je sugerisao da je Rosatom do sada imao dobro iskustvo sa svojim JV partnerima, među kojima je i energetska kompanija MVM. 

On je rekao da je  Mađarska, poput Francuske, igrala vodeću ulogu u korišćenju i razvoju nuklearne energije u Evropskoj uniji, dodajući da i ostale tri zemlje Višegradske grupe povećavaju svoju upotrebu nuklearne energije.

Izvor: dailynewshungary.com

error: Content is protected !!