Makedonija: Energetska zajednica odobrila smanjenja cilja u sektoru obnovljivih izvora sa 28% na 23%

10. December 2018. / Region energetika

Ministarski savet Energetske zajednice usvojio je odluku kojom se cilj Makedonije za učešće obnovljivih izvora energije u finalnoj bruto potrošnji energije smanjuje sa 28% na 23%.

Odluka je usvojena kao rezultat revizije cilja u sektoru obnovljive energije do 2020. godine, na zahtev Makedonije, nakon ažuriranja statistike o biomasi.

Revizija biomase izvršena je nakon sprovođenja istraživanja o potrošnji i ažuriranja podataka unazad do 2009. godine, što je rezultaralo nižim početnim udelom obnovljivih izvora 2009. godine – 17,9%, u odnosu na 21,9%, što je bila osnova za utvrđivanje cilja za 2020. godinu, saopštila je pres služba Sekretarijata Energetske zajednice.

Prema najnovijem izveštaju Sekretarijata, Makedonija je postigla udeo obnovljive energije u bruto finalnoj potrošnji od svega 18,2%, umesto 24,6%, koliko je iznosio prelazni cilj za period 2015-16. godina.

Zemlja je 2017. godine imala ukupno 753 MW kapaciteta obnovljivih izvora energije, uključujući velike hidroelektrane (585 MW), male hidroelektrane (107 MW), vetroelektrane (37 MW), kapacitete solarne energije (37 MW) i biomase (7 MW), prema podacima Ministarstva ekonomije.

Makedonija se priprema za uvođenje aukcija za obnovljive izvore energije

Nacrti regulative predviđaju pokretanje tenderskih procedura sa elektronskim povratnim aukcijama, za premije koje će biti dodeljene investitorima u fotonaponska i vetrogeneratorska postrojenja. Kriterijum će biti najniža tražena subvencija.

Na snazi će ostati dopunske tarife za hidroelektrane do 10 MW, vetroelektrane do 50 MW, i postrojenja za proizvodnju biomase i biogasa do 1 MW, dok su predviđene premije za vetroelektrane do 50 MW i PV elektrane sa kapacitetom do 30 MW.

Izvor: balkanenergynews.com

 

Skinite kao PDF :

Download PDF