Makedonija: Samo dve ponude na tenderu za univerzalnog snabdevača

13. December 2018. / Region energetika

Juče su u Vladi Makedonije otvorene dospele ponude na tenderu za izbor javnog snabdevača za domaćinstva i male potrošače koji odluče da ne izađu na liberalizovano tržište. Prijave su dostavile samo dve kompanije – EVN i ELEM Trade.

EVN je ponudio bruto maržu od 14,4%, a ELEM Trade 14,9% bruto marže.

U sledećoj fazi evaluacije ponuda biće izabrana pobednička kompanija. Planirano je elektronsko nadmetanje u okviru koga će biti snižena bruto marža, a kao najpovoljniji ponuđač biće izabrana kompanija koja ponudi najnižu bruto maržu.

Rok za završetak druge faze, od 86 dana, teče od 12. decembra, ali tenderska komisija procenjuje da će postupak biti završen ranije.

Ako procedura ne bude uspešna, Vlada će raspisati novi tender.

Izvor: faktor.mk

Skinite kao PDF :

Download PDF