Makedonija: Završava se tender za izbor univerzalnog snabdevača

11. December 2018. / Region energetika

Rok za prijavu zainteresovanih kompanija na javni poziv za izbor univerzalnog snabdevača električnom energijom u Makedoniji, koji je raspisan u septembru, ističe sutra, 12.decembra.

Tender je deo procesa pune liberalizacije tržišta električne energije, što će domaćinstvima i malim potrošačima omogućiti pravo na izbor snabdevača. Do sada, takvu mogućnost su imali samo veliki potrošači.

Univerzalni snabdevač biće zadužen za snabdevanje domaćinstava koja ne izađu na slobodno tržište, odnosno ne izaberu svog snabdevača. Ključna novina je da će ugroženi potrošači tokom zimskog perioda biti zaštićeni od isključenja zbog neplaćenih računa. Jeftina tarifa za domaćinstva i dalje će se primenjivati.

Glavni uslovi za izbor univerzalnog snabdevača su kapital od 20 miliona evra i relevantno iskustvo, dok će ponuđena marža za pokrivanje sopstvenih troškova biti presudan kriterijum. Izbor bi trebao biti okončan do kraja godine, a snabdevač će početi sa radom 1. marta 2019. godine.

Posle nekoliko odlaganja, Vlada je odlučna u nameri da ne bude daljeg kašnjenja u ovom procesu, bez obzira da li univerzalni snabdevač bude izabran na prvom tenderu. Do konačnog izbora, domaćinstva će snabdevati EVN. Ako tender ne uspe, biće objavljen novi javni poziv.

Početni proračuni pokazuju da će na početku domaćinstva na slobodnom tržištu plaćati višu cenu elekrične energije, u odnosu na regulisano tržište. Međutim, za mala preduzeća, koji sada plaćaju cenu za industrijske potrošače, izlazak na otvoreno tržište biće isplativ, jer trenutno na neki način subvencionišu niske cene električne energije za domaćinstva.

Tokom prvih godina pune liberalizacije tržišta ne očekuje se značajnije poskupljenje električene energije, jer će snabdevanje garantovati AD ELEM. Zakon o energetici ima zaštitni mehanizam za domaćinstva i male potrošače kako bi se izbegli cenovni šokovi, s obzirom da će AD ELEM tokom 2019. godine obezbediti 80% potreba za ovu kategoriju potrošača, a taj procenat će se smanjivati za 5% svake naredne godine. Trenutno, proizvodna cena ELEM-a iznosi oko 39 evra po MWh, a cena po kilovat-času koju plaćaju domaćinstva u Makedoniji je ispod tržišne i nominalno najniža u Evropi.

Izvor: faktor.mk

 

Skinite kao PDF :

Download PDF