Owner's Engineer banner

Sektor energetike kao jedan od najvaznijih i najvitalnijih u Srbiji je na putu reformi, reorganizacije i uskladjivanja sa EU Energetskim sektorskim politikama i strategijama.

Energetska zajednica za Jugoistocnu Evropu je jedan od prvih EU koraka harmonizacije koju je Srbija odpocela jos 2003 potpisivanjem Atinskog sporazuma.

Novi zakonski ambijent ( Zakon o Energetici 2011, Zakon o privrednim drustvima itd) je u velikoj meri uskladjen sa pozitivnim pravnik tekovinama i politikama Evropske Unije u sektoru Energetike. Ocekuje se donosenje niza podzakonskih akata koji ce ubrzati u unaprediti samu reformu sektorske legislative.

Sektor energetike je jedan od kljucnih oblasti politike razvoja EU, ali i vecine zemalja u Evropi i svetu. Imajuci u vidu njegovu povezanost i medjuzavisnost sa ostatkom privrede sektor energetike u svim zemljama ima veliki znacaj, kako politicki tako i ekonomski.

Mapa puta kojom se reformise sektor energetike u Srbiji obuhvata otvaranje trzista, razdvajanje delatnosti ( proizvodnja, distribucija, prenos, trgovina) ali i ostale segmente liberalizacije trzista. Energetska efikasnost, zastita zivotne sredine, obnovljivi izvori energije su takodje oblasti koje Srbija u dobroj meri harmonizuje sa EU politikama.

Dosadasnje iskustvo, analize i poredjenja sa regionom ali i zemljama Istocne Evrope ukazuju na trend da ce ispunjenje akcionog plana potpune harmonizacije biti u velikoj meri zavrsen 2017 godine.
Srbija je na dobrom putu da reformu sektora realizuje uspesno, uz uvecanje intenziteta reformskih procesa. Mi cemo se truditi da rezultate procesa harmonizacije, ali i podizanje kapaciteta sektora u svim domenima ( proizvodnom, prenosnom, distributivnom), pratimo i promovisemo prema inostranim ciljnim grupama i zainteresovanim stranama. Na ovaj nacin pomazemo strategiju komunikacije Srbije za EU integracije, informisanje zainteresovanih strana u samoj Evropskoj Uniji jer su nam njihovo razumevanje i podrska potrebni u nastupajucim vremenima.

Status kandidata donosi kao imperativ razumevanje svih izazova i sansi koje sadrzi srpski sektor energetike a od strane povecanog broja stakeholder-a iz Evropske Unije.

EU energetska politika, regionalna inicijativa za reformu sektora energetike se u velikoj meri oslanja na novi trend – transparetnu komunikaciju tradicionalno zatvorenih sektora.

Komuniciranje procesa harmonizacije i otvaranja trzista se preporucuje kao jedna od premisa modernizacije poslovnog ambijenta u procesu pristupanja nove drzave u EU. Intenzivno i odrzivo komuniciranje ostvarenih rezultata u procesu reformi, u poslovanju i ostalim segmentima ukljucuje razlicite kanale komuniciranja, zastupanja interesa aktera reformi. Javna politika i njena transparetnost pomazu u shvatanju znacaja promena koje su neminovne.

Istovremeno reformski procesi predstavlju veliku sansu za privredu Srbije koja je svakako konkurentna u sektoru energetike. Za razumevanje svih potencijala potrebno je prosiriti kanale komuniciranja i to je ono sto upravo Serbia Energy ima za cilj, da posluzi kao Focal Info Point – Info Hub za sve zainteresovane strane iz EU.

Reforma sektora energetike, harmonizacija sa EU politikama, ukljucuje nekoliko oblasti.

Mi cemo se truditi da pokrijemo sve teme od interesa, kako kroz priloge iz EU politika, dnevnih vesti i sadrzaja na konkretnim primerima ali i publikacijama o sektoru energetike u Srbiji.

* Svi tekstovi i publikacije su vlasnistvo njihovih autora, postavljanje linkova ima za cilj informisanje i sirenje pozitivne prakse kroz edukaciju. *

Member of Mercados Media Network
Mercados Media logo

Informacije

Probajte našu aplikaciju

Serbia Business News 2023. All rights reserved.

Serbia Energy News 2023. All rights reserved.

error: Content is protected !!