Region: Albanija i Severna Makedonija približavaju Zapadni Balkan integrisanom tržištu električne energije

22. September 2020. / Region energetika

Vlada u Skoplju imenovala je makedonskog operatera tržišta električne energije (MEMO) za operatora organizovanog tržišta električne energije. Ova odluka će, kako se očekuje, približiti zapadnobalkansku zemlju cilju uspostavljanja dan unapred tržišta i kaplovanju sa tržištima u susednim državama.

Ovaj potez je najnoviji razvoj u nizu promena koji su se dogodile od potpisivanja Memoranduma o razumevanju (MoR) koji je operator prenosnog sistema (OPS) Severne Makedonije potpisao sa OPS Albanije i Bugarske u martu 2019. godine i bilateralnog Memoranduma o razumevanju iz maja 2018. godine o kaplovanju dan unapred tržišta električne energije sa Bugarskom.

Nedavna odluka Severne Makedonije dolazi samo nekoliko meseci nakon što je Albanija izabrala akcionare kompanije koja će upravljati albanskom berzom električne energije (APEX). Očekuje se da će kompanija početi sa radom 2021. godine.

Mere u Tirani takođe se vide kao znaci razvoja konkurentnog tržišta električne energije, što može dovesti do uspostavljanja dan unapred tržišta i potencijalnog kaplovanja sa članicama EU.

Kaplovanje tržišta je ciljani model Agencije Evropske unije za saradnju energetskih regulatora (ACER) za stvaranje integrisanog evropskog tržišta električne energije pre-određivanjem i koordinacijom volumena i cena električne energije.

Prema analizi objavljenoj 2013. godine, kaplovanje tržišta električne energije korisno je i za evropske potrošače i za industriju, jer se pokazalo da efikasnije korišćenje kapaciteta omogućava veću efikasnost i smanjenje troškova.

Primena modela započela je kaplovanjem tržišta električne energije 2006. godine u Belgiji, Francuskoj i Holandiji. Baltičke zemlje i Poljska su udružile tržišta 2010. godine, pored Velike Britanije i skandinavskih zemalja. Slovenija je 2015. godine kaplovala svoje tržište sa Austrijom, Francuskom i Italijom. Nedavni talas integracija 2018. godine takođe je uveo Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Rumuniju i Slovačku na zajedničko tržište. Od 2020. godine 95 odsto potrošnje električne energije u EU je kaplovano.

Kaplovanje neće naštetiti Zapadnom Balkanu u nadama za približavanje Evropskoj uniji. Napredak Tirane i Skoplja u pravcu napora Evropske unije ka stvaranju zajedničkog tržišta električne energije pokazuje njihovu posvećenost poštovanju pravila i propisa EU – bar kada je reč o energetici – i ilustruje da dve zemlje ostaju na pravom putu.

Izvor: emerging-europe.com

 

 

Skinite kao PDF :

Download PDF